Socialtjänst

Socialtjänsten i Mölndals stad ska hålla en god kvalitet.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar på olika sätt för att säkerställa god kvalitet. Vi arbetar bland annat med uppföljningar och en årlig brukarundersökning.

Kontakt

Social- och arbets­marknads­förvaltningen
Besöksadress:
Södra Ågatan 4A-B, Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 11 89 fax

Postadress:
Mölndals stad
Social- och arbets­marknads­förvaltningen
431 82 Mölndal

Dela på:

Senast uppdaterad