Pressbilder förvaltnings­chefer med flera

Bilderna kan laddas ner och får användas i sammanhang som rör Mölndals stad. Fotografens namn ska alltid anges i anslutning till bilden.

Fotograf: Emmy Jonsson.

Stadsdirektör

Mio Saba Sjösten
mio.saba@molndal.se

Förvaltningschefer

Kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Stedner
annika.stedner@molndal.se

Miljöförvaltningen
Per Kaarle
per.kaarle@molndal.se

Serviceförvaltningen
Annika Nyberg
annika.nyberg@molndal.se

Skolförvaltningen
Fredrik Hellsten
fredrik.hellsten@molndal.se

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Helen Smith
helen.smith@molndal.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
Björn Marklund
bjorn.marklund@molndal.se

Stadsledningsförvaltningen
Carina Nordgren
carina.nordgren@molndal.se

Tekniska förvaltningen
Göran Werner
goran.werner@molndal.se

Utbildningsförvaltningen
Jens Holm
jens.holm@molndal.se

Vård- och omsorgsförvaltningen
Eva Klang Vänerklint
eva.klang-vanerklint@molndal.se

Stadsledningsförvaltningens ledningsgrupp

Digitaliserings- och IT-chef
Annika Samuelsson
annika.samuelsson@molndal.se

Ekonomichef
Eveline Stomvall
eveline.stomvall@molndal.se

Fastighetschef
Magnus Stahre
magnus.stahre@molndal.se

HR-chef
Maria Stenman
maria.stenman@molndal.se

Tf kommunikationschef
Paula Svanqvist
paula.svanquist@molndal.se

Näringslivschef
Carina Kloek Malmsten
carina.kloek-malmsten@molndal.se

Stadsjurist, chef för juridik-, upphandling- och överförmyndaravdelningen
Henriette de Maré
henriette.de-mare@molndal.se

Säkerhets- och beredskapschef
Charlotta Källerfelt
charlotta.kallerfelt@molndal.se

Kontakt

Kommunikations- och kanslienheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad