Pressbilder förvaltnings­chefer med flera

Bilderna kan laddas ner och får användas i sammanhang som rör Mölndals stad. Fotografens namn ska alltid anges i anslutning till bilden.

Fotograf: Emmy Jonsson.

Stadsdirektör

Mio Saba Sjösten
mio.saba@molndal.se

Förvaltningschefer

Kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Stedner
annika.stedner@molndal.se

Miljöförvaltningen
Per Kaarle

Serviceförvaltningen
Tf. förvaltningschef
Elin Rosenberg Elebring
elin.rosenberg-elebring@molndal.se

Skolförvaltningen
Fredrik Hellsten

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Helen Smith
helen.smith@molndal.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
Björn Marklund
bjorn.marklund@molndal.se

Stadsledningsförvaltningen
Mio Saba Sjösten
mio.saba@molndal.se

Tekniska förvaltningen
Göran Werner
goran.werner@molndal.se

Utbildningsförvaltningen
Jens Holm
jens.holm@molndal.se

Vård- och omsorgsförvaltningen
Eva Klang Vänerklint
eva.klang-vanerklint@molndal.se

Stadsledningsförvaltningens ledningsgrupp

Digitaliserings- och IT-chef
Annika Samuelsson
annika.samuelsson@molndal.se

Ekonomichef
Eveline Stomvall
eveline.stomvall@molndal.se

HR-chef
Maria Stenman
maria.stenman@molndal.se

Kommunikationschef
Malin Schöldstein
malin.scholdstein@molndal.se

Näringslivschef
Carina Kloek Malmsten
carina.kloek-malmsten@molndal.se

Stadsjurist, chef för juridik-, upphandling- och överförmyndaravdelningen
Henriette de Maré
henriette.de-mare@molndal.se

Övriga pressbilder

Säkerhets- och beredskapschef
Charlotta Källerfelt
charlotta.kallerfelt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad