Press- och informations­material

Pressbilder, logotyper samt kontaktuppgifter till kommunalråd, nämndordförande och förvaltningschefer.

Pressmeddelande presenteras på startsidan i nyhetsflödet tillsammans med våra nyheter.

Pressbilder

Visuell identitet

I Mölndals stads riktlinjer för visuell identitet Pdf, 3.9 MB. finns anvisningar för hur Mölndals stad som organisation ska uttrycka sig i sin visuella kommunikation. Med en visuell identitet vill vi göra det enkelt för dig som invånare eller besökare att förstå att alla våra olika verksamheter är en del av Mölndals stad.

Vi hoppas att den ska skapa igenkänning och tydlighet i din kontakt med stadens olika verksamheter.

Mölndals stads logotyp

Logotyp

Logotypen är den tydligaste bäraren av stadens varumärke. Den är vårt kännetecken och ska alltid finnas med i våra olika kanaler, såväl tryckta som digitala, så att du som mottagare inte behöver tvivla på att det är Mölndals stad som är avsändare. Mölndals stads logotyp är uppbyggd av vårt stadsvapen och med text Mölndals stad.

I riktlinjer för stadens visuella identitet kan du läsa hur vi använder logotypen, till exempel var den ska placeras i förhållande till annan text, bilder och liknande och vilka frizoner som ska finnas runt logotypen.

Logotypen finns i olika filformat beroende på användningsområde. Den kan hämtas här nedan och sparas i egen tillfällig mapp.Högerklicka på önskad logotyp och välj "Spara mål som".

Logotyper:

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad