Tillgänglighet gator och torg

I den tillgängliga staden ska det vara enkelt för människor ta sig fram. Även små hinder, som en kantsten, kan vara ett stort hinder för en rullstol. Därför arbetar vi för att ta bort hinder på våra gator och torg, små som stora. En tillgänglig stadsmiljö är bra för alla.

Tekniska förvaltningen i Mölndals stad har sedan 2007 arbetat med att förbättra tillgängligheten i gatumiljön för funktionsnedsatta.

Vi ökar tillgängligheten i staden, vi bygger om och placerar

  • Busshållplatser med hög kantsten så att det blir lättare att stiga på bussen.
  • Sänker kantstenarna till gångbanor i korsningar och vid övergångsställen
  • Ledstråk i marken för synskadade.
  • Markerar stolpar i gångstråken med en kontrastfärg eller flyttar stolpar.
  • Ser till att sittplatser placeras ut med jämna mellanrum.
  • Markerar första och sista steget i trappor med en kontrastfärg.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad