Dagverksamhet

Mölndals stads dagverksamheter är till för att ge dig med minnesproblematik eller demensdiagnos en meningsfull dag med gemenskap och aktiviteter.

Mölndals stad har två dagverksamheter; Bokskogen och Club Brattås.
Dagverksamheterna har öppet måndag till fredag mellan klockan 09.00 - 14.00 och du kan få komma dit en eller flera dagar i veckan.

Gemenskap och aktiviteter

Verksamheten bygger på att vi har en trevlig dag tillsammans där aktiviteter anpassas efter gruppens önskemål och intressen.
Dagarna kan innehålla:

  • tidningsläsning med samtal
  • spel av olika slag
  • musik
  • lättare fysisk aktivitet som bowling, golf, frisbee, pilkastning, promenader med mera.

Under dagen äter vi frukost, lunch och fikar tillsammans.
Vårt mål är att skapa en miljö där varje deltagare får uppmärksamhet efter sina behov. Vi fokuserar på det friska och fångar stunden.

Här finns dagverksamheterna

  • Bokskogen - Gunnebogatan 66 hus A, Mölndal
  • Club Brattås - Streteredsvägen 5, Kållered

Vad kostar det?

Dagverksamheten är avgiftsfri men du betalar 72 kronor per dag för maten. I priset ingår frukost, lunch inklusive dessert och mellanmål.

Så ansöker du

Du kontaktar en socialsekreterare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en socialsekreterare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Dagverksamhet beviljas om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren, där det står vilket bistånd du beviljats.

Färdtjänst

Du som har blivit beviljad dagverksamhet måste ha beslut om färdtjänst om du vill bli hämtad och lämnad av vår gemensamma färdtjänst.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Kontakt

Ingela Funegård
Enhetschef

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad