Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för dig med minnesproblematik eller demensdiagnos, som bor kvar i det egna hemmet. Här får du stimulans, sysselsättning och gemenskap.

Mölndals stad har två dagverksamheter; Bokskogen och Club Brattås. Dagverksamheterna har öppet måndag till fredag och du kan få komma dit en eller flera dagar i veckan.

Gemenskap och aktiviteter

Dagverksamhet ska ge dig en meningsfull dag i en lugn och trivsam miljö. Personalen anpassar aktiviteterna utifrån dina individuella behov.

Dagen kan exempelvis innehålla:

  • promenad
  • högläsning
  • sång och musik
  • gymnastik
  • minnesträning

Vi äter frukost, lunch och fikar tillsammans.

Här finns våra dagverksamheter:

  • Bokskogen - Gunnebogatan 66 hus A, Mölndal
  • Club Brattås - Streteredsvägen 5, Kållered

Vad kostar det?

Dagverksamheten är kostnadsfri. Du betalar 68 kronor per dag för maten. Frukost, lunch inklusive dessert och mellanmål ingår i priset.

Så ansöker du

Du kontaktar en biståndshandläggare för att göra en ansökan. Ansökan kan göras muntligt via telefon, skriftligt på blankett eller via vår e-tjänst:

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut som utgår från dina möjligheter och behov.

Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Färdtjänst

Du som har blivit beviljad dagverksamhet måste ha beslut om färdtjänst om du vill bli hämtad och lämnad av vår gemensamma färdtjänst.

Att överklaga

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad