Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal symptom som drabbar hjärnans funktion. Efter utredning hos läkare finns stöd att få för att underlätta vardagen, både för den som drabbats av demenssjukdom och för anhöriga.

Vad är demenssjukdom?

Demens är ett samlingsnamn för en rad symtom som beror på sjukdom eller skador i hjärnans nervceller. Orsaken kan vara en demenssjukdom men det kan också vara brist på B12-vitamin eller annan orsak.

Vanligen förknippas demens med glömska men också andra så kallade kognitiva förmågor kan påverkas, till exempel att man inte kommer på ord, att man upprepar samma saker, att man får svårare att hitta även i välkända miljöer, att man får svårare att koncentrera sig en längre stund och att man får svårare att tänka ut, planera och genomföra en aktivitet.

Om jag misstänker demens, vad kan jag göra?

Om det finns misstanke eller om man oroar sig för att ha drabbats av demenssjukdom bör kontakt tas med läkare på vårdcentral, husläkarmottagning eller annan primärvårdsenhet.

Här genomförs en basal demensutredning där man gör olika tester och undersökningar för att kartlägga vad som orsakar problemen man har. Undersökningarna görs för att skilja demenssymtom från andra sjukdomar som kan ge liknande symtom, till exempel brist på B-12 vitamin.

Det är viktigt att veta vad det rör sig om bland annat för att få rätt behandling och rätt stöd.

Stöd av Mölndals stad

Det är viktigt att en utredning av läkare har gjorts för att stödet kan bli anpassat och ges utifrån varje persons individuella behov. Syftet med stödet är att underlätta vardagen och göra så att livskvaliteten blir så god som möjligt, både för den som har en demenssjukdom och för anhöriga. Kontakta biståndshandläggare för att utreda just ditt behov av stöd.

Anhörigstöd

Har du som anhörig behov av stöd finns anhörigstöd att tillgå.

Dagverksamhet

Mölndals stads dagverksamheter är till för att ge dig med minnesproblematik eller demensdiagnos en meningsfull dag med gemenskap och aktiviteter.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad