Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal symptom som drabbar hjärnans funktion. Efter utredning hos läkare finns stöd att få för att underlätta vardagen, både för den som drabbats av demenssjukdom och för anhöriga.

Vad är demenssjukdom?

Demens är ett samlingsnamn på olika sjukdomar som drabbar hjärnans funktioner. Det kan yttra sig på olika sätt men har gemensamt att det förändrar livet både för den som är sjuk och för de anhöriga.

Vanliga symtom på demens är att minnet försämras och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmågan är andra så kallade kognitiva förmågor som påverkas negativt. Oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

Om du oroar dig eller misstänker att du eller någon anhörig har drabbats av demenssjukdom ska du i första hand kontakta din läkare på vårdcentral, husläkarmottagning eller annan primärvårdsenhet.

Stöd av Mölndals stad

Mölndals stad erbjuder stöd till dig som har en demenssjukdom och till dina anhöriga. Använd gärna vår levnadsberättelse.

Demensteamet

Demensteamet är till för dig som behöver råd och stöd om demenssjukdom. I demensteamet arbetar demenssjuksköterska och specialistutbildad undersköterska demens. Mejla oss gärna på demensteamet@molndal.se om du har frågor som rör demenssjukdom eller om du önskar vägledning, råd eller stöd.

Anhörigstöd

Har du som anhörig behov av stöd finns anhörigstöd att tillgå.

Dagverksamhet

Mölndals stads dagverksamheter är till för att ge dig med minnesproblematik eller demensdiagnos en meningsfull dag med gemenskap och aktiviteter.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad