Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Barn och unga med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd, omsorg och service.

Olika former av stöd

Mölndals stad erbjuder olika former av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning, till exempel kontaktperson eller ledsagare. Det finns också möjlighet för barn och unga att få korttidsvistelse, så som läger.

Även anhöriga till barn och unga med funktionsnedsättning kan få stöd i form av till exempel avlösarservice i hemmet.

I menyn till vänster kan du läsa mer om stöd och service som erbjuds i Mölndals stad.

Samma möjligheter

Grunden för att få stöd är att barn och unga med funktionsnedsättning ska få samma möjligheter och levnadsvillkor som andra. Stödet är frivilligt och bygger varje persons behov och självbestämmande.

Ansök om stöd

För att ha rätt till stöd måste barn och unga som ansöker tillhöra någon av de personkretsar som beskrivs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Ansökan om stöd görs via e-tjänst eller blankett. Om du behöver hjälp att göra en ansökan kan du kontakta en socialsekreterare, se kontaktuppgifter nedan.

Föräldrar eller företrädare ansöker för barn och unga under 15 år. Unga som fyllt 15 år kan själva ansöka om stöd.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad