Palliativ vård i livets slutskede

Du som har behov av extra omsorg och smärtlindring i livets slutskede kan få palliativ vård i ditt eget hem eller på korttidsenhet.

Vårdpersonal håller en brukares hand.

Helhetsvård för dig och dina anhöriga

Du kan få palliativ vård när du är i livets slutskede. Det är en helhetsvård som omfattar både dig och dina anhöriga. Målet är att skapa förutsättningar till en så god livskvalitet som möjligt den sista tiden tillsammans. Du kan få palliativ vård i ditt eget hem eller på en specialiserad avdelning.

Så ansöker du

Du ansöker om korttidsplats för palliativ vård genom att ta kontakt med en biståndshandläggare via Kontaktcenter Mölndal.

Vad händer sedan?

Du träffar en biståndshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut.

Omsorgsavgift

Du betalar en omsorgsavgift för korttidsplats. Hur mycket du betalar beror på din inkomst och hur mycket stöd du behöver. Läs mer om avgifter för vård och omsorg eller fråga en vägledare på Kontaktcenter Mölndal. Du kan också räkna ut din preliminära omsorgsavgift via e-tjänst.

Att överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. I ditt beslut står det hur du överklagar. Du kan få hjälp av din biståndshandläggare eller Kontaktcenter. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad