Patientnämnden

Om du inte är nöjd med den vård och omsorg du eller en anhörig får kan du lämna synpunkter eller klaga. Patientnämnden är en opartisk instans och fungerar som en länk mellan dig och din vårdgivare, om du behöver stöd.

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.

Lämna synpunkter och klagomål

I första hand lämnar du dina synpunkter och klagomål till den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling, exempelvis hälso- och sjukvården. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Om du vill ha stöd i kontakten med din vårdgivare kan du vända dig till patientnämnden. Du kan få information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs.

Se gärna filmen Om du inte är nöjd med vården (längd: 48 sekunder)

Du kan vara anonym

Det går bra att vara anonym i kontakten med patientnämnden och på samma sätt som i hälso- och sjukvården råder sekretess. Utredarna har bred kunskap och erfarenhet av hälso-, sjuk- och tandvård samt juridik.

Det kostar inget

Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad