Hantering av farliga ämnen vid Swerocks anläggning

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär risk för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön.

Vid de anläggningar som omfattas krävs en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats.

Swerocks bergtäkt

Verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, knackning, krossning, sortering, återvinning av entreprenad berg och rena jord och schaktmassor. Verksamheten bedrivs i Kållered öster om E6/E20 mellan Sagsjön och Livered på fastigheterna Backen 5:1 och Backen 2:57.

Kemikalier och risker

Kemikalierna som används är drivmedel, oljor och gas. Kemikaliesammanställning finns att tillgå på förrådet.

Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål.

Om en olycka händer

Om en olyckshändelse skulle inträffa larmas räddningstjänsten. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA),

Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Länsstyrelsen i Västra Götalands län utöver tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen.

Information och kontaktuppgifter

Swerock AB
Sagsjövägen 2, 428 81 Kållered
Platschef 072-533 37 20
Sprängarbetsledare 070-886 76 71

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad