Information vid kris och krig

Mölndals stad har flera kanaler som kan användas för att nå ut med information vid en samhällsstörning.

Kanaler som används för att delge information utöver vår webb är radio, tv, Mölndals stads facebooksida och via viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

VMA och utomhusvarning med tyfoner, Hesa Fredrik

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. VMA kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Det här systemet har använts sen den 1 juli 2017 och blir ett allt vanligare komplement till radio och tv.

Vid riktigt allvarliga händelser, exempelvis vid giftig brandrök, används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik.

Hör du en utomhusvarningssignal ska du:

  • gå in
  • stänga fönster, dörrar och ventilation
  • lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra.

Sveriges radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

Du kan också följa:

Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Det finns fyra typer av varningssignaler

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA
En 7 sekunder lång signal följt av 14 sekunder tystnad därefter en 7 sekunder lång signal. Detta upprepas i minst 2 minuter.

Flyglarm
Korta signaler i en minut.

Beredskapslarm
30 sekunders signal följt av 15 sekunders tystnad.

Signal för att faran är över
en cirka 30 sekunder lång signal.

Filmen om Hesa Fredrik är producerad av SOS Alarm.

VMA-signalen låter som en utdraget tutande och ljuder genom en så kallad tyfon. Systemet testas regelbundet på den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Om du inte hör signalen

Utomhusvarningssystemet är skapat för att varna utomhus och hörs därför inte alltid inomhus.

Det finns inte tyfoner på alla platser i kommunen. Ungefär 50 procent av Sveriges befolkning nås av utomhusvarningssystemet.

Tyfonerna är placerade där behovet bedöms som störst, till exempel utmed väg och järnvägar som i stor omfattning används för transport av kemikalier eller i närheten av industrier, samt där de når flest människor.

Om du inte hör VMA-signalen trots att du befinner dig nära en tyfon kan du skicka ett meddelande till Räddningstjänsten Storgöteborg. Det är de som ansvarar för att testa och serva systemet i Mölndal.

Viktiga telefonnummer

112: Nödnummer vid akuta situationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö.

113 13: Informationsnummer vid olyckor eller kriser.

114 14: Kontaktnummer till polisen vid icke-akuta ärenden

1177: Sjukvårdsrådgivning via telefon

Kontakt

Charlotta Källerfelt
Säkerhets- och beredskapschef
Stadsledningsförvaltningen
031-315 12 17
charlotta.kallerfelt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad