Stöd till dig som blivit utsatt för brott

Om du har blivit utsatt för brott kan du få stöd. Mölndals stad har ett avtal med Brottsofferjouren dit alla Mölndalsbor kan vända sig.

Alla invånare i Mölndals stad som blivit utsatta för brott kan få stöd av Brottsofferjouren. Du kan vända dig hit vid alla typer av brott. Polisanmälan är inget krav – du är alltså välkommen att kontakta Brottsofferjouren oavsett om du har polisanmält det du blivit utsatt för eller inte. Brottsofferjouren stöttar bland annat med:

  • Råd och vägledning.
  • Hjälp med att söka ersättning.
  • Information om hur rättsprocessen går till.
  • Stöd inför, under och efter förhandling.

Kontakt

Du når Brottsofferjouren i Göteborg via mejl eller telefon. Telefonnummer och aktuella telefontider finns på Brottsofferjouren Storgöteborg.

Kommunen måste erbjuda stöd till brottsoffer

Det ingår i den kommunala socialtjänstens lagstadgade uppdrag att se till att brottsutsatta har möjlighet att få stöd och här i Mölndal uppfylls detta genom ett avtal med Brottsofferjouren Storgöteborg.

Avtalet är ett så kallat IOP vilket står för ”idéburet offentligt partnerskap”. Detta är en särskild samverkansmodell som kan tillämpas mellan det offentliga och den idéburna sektorn.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad