PFAS i Västra Ingsjön

PFOS är ett PFAS-ämne, ett så kallat perfluorerat (högfluorerat) ämne, som är extremt svårnedbrytningsbart. PFOS används bland annat vid brandsläckning och finns bland annat i Västra Ingsjön och dess avrinningsråde.

Fisk på krok

Lokala kostrekommendationer för fisk

I samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Livsmedelsverket har Härryda, Marks och Mölndals kommuner tagit fram lokala rekommendationer för konsumtion av fisk från Västra Ingsjön. Det lokala rekommendationerna gäller även de tjärnar som ligger mellan sjön och flygplatsen (Se kartan Avrinningsområden nedan).

Rekommendationen är att allmänheten inte bör äta fisk från sjön eller tjärnarna mer än 2–3 gånger per år. Det gäller alla invånargrupper. Rekommendationen gäller tills vidare.

Anledningen till den lokala kostrekommendationen är att det EU-gemensamma tolerabla veckointaget för PFAS har sänkts på grund av nya bedömningar som gjorts för hälsoeffekter.

Rekommendationen kring egenfångad fisk baseras på undersökningar gjorda 2021 och 2022 som visar att halten PFAS i abborre från Västra Ingsjön och Lilla Issjön är för hög, enligt Livsmedelsverkets nya rekommendationer för egenfångad fisk.

Ytterligare undersökningar gjorda 2023 inkluderade abborre och gädda konsumtionsstorlek från Västra Ingsjön och Kalven.

Kostrekommendationen innebär inte något förbud mot att fiska eller bada i Västra Ingsjön.

Tolerabelt veckointag (TVI)

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tar fram tolerabla veckointag för olika miljögifter. Det tolerabla veckointaget motsvarar den mängd av ett visst ämne som en människa kan få i sig varje vecka under hela livet utan att riskera någon påverkan på hälsan.

Livsmedelsverket bedömer att risken att konsumera fisk med halter som leder till att det tolerabla veckointaget överskrids under kortare perioder, inte medför någon ökad risk för hälsan. Däremot är det viktigt att om möjligt begränsa, eller avstå från, att regelbundet äta fisk som man vet innehåller höga halter av PFAS.

Vad är PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för flera högfluorerade ämnen som är fett-, smuts- och vattenavvisande och används i en mängd olika produkter. Det mest kända användningsområdet i Sverige är brandskum (klass B), men finns också exempelvis i vissa impregneringsmedel i textiler, läder och pappersförpackningar, skidvallor, Gore Tex-produkter och kosmetika.

Ämnena kan komma in i fisk via näringskedjan på olika sätt, men för PFAS i Västra Ingsjön och tjärnarna är det framför allt tidigare brandövningar med brandskum vid Landvetters flygplats som är källan.

Grundvattenrening och sanering kring flygplatsen

Det statliga flygplatsbolaget Swedavia har utfört en omfattande sanering för att rena marken runt brandövningsplatsen på flygplatsen. Flygplatsen kan med hjälp av kolfilter ta hand om, tvätta ut och rena grundvattnet från PFAS. Det sker i en reningsanläggning som ligger i anslutning till brandövningsplatsen.

Avrinningsområden

PFAS i Västra Ingsjön

Inga lokala kostrekommendationer för fisk från Kalven och Östra Ingsjön

För Östra Ingsjön och Kalven behövs inga lokala rekommendationer utöver Livsmedelsverkets generella kostråd, kopplat till kvicksilver, det vill säga att gravida, ammande och de som planerar att bli gravida inte ska äta abborre, gädda, gös och lake från svenska sjöar oftare än 2-3 gånger per år.

Andra bör inte äta dessa arter oftare än en gång per vecka.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad