Hallar och idrottsanläggningar

Alla våra idrottshallar och idrottsanläggningar inomhus har stängt.

Från måndag den 11 januari så är Mölndals stads utomhusanläggningar öppna för organiserad föreningsverksamhet. Detta i linje med nu rådande direktiv från myndigheterna.

Det är upp till respektive förening och bokningsansvarig att säkerställa genomförande enligt gällande rekommendationer för att minska riskerna för smittspridning.

Beslutet innebär att stadens konstgräsplaner öppnar den 11 januari för bokad organiserad verksamhet för barn, juniorer och seniorer.

Isstadion har sedan tidigare varit öppen för organiserad träning för barn, ungdomar och elitverksamhet. Den öppnar nu även för stadens seniorlag i isföreningarna från den 11 januari.

Mölndals stads idrottsanläggningar inomhus är fortsatt stängda till och med den 24 januari både för allmänhet och bokad föreningsverksamhet, för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Om du upptäcker att någon anläggning saknas får du gärna höra av dig.

Du kan även kontrollera hallar och tillgänglighet på lokalbokningen.

Idrott och motion har stor betydelse i människors vardagsliv. Att idrotta och motionera tillsammans med andra är viktigt för trivsel och hälsa. Därför erbjuder staden olika anläggningar för idrott och motion.

De flesta idrottsanläggningarna ägs och drivs av staden men några föreningar har också egna anläggningar.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad