Miljöarbete på Aktiviteten

Aktiviteten är en miljöcertifierad anläggning sedan år 2014.​

Aktivitetens miljöpolicy

På Aktiviteten strävar vi efter att tillgodose alla besökares behov och vi gör aktiva val för att minska vår miljöpåverkan under denna strävan. Dessa val innefattar bland annat:

  • Att följa de lagar som omfattar vår verksamhet
  • Att ständigt söka nya vägar att minska vår förbrukning av energi och resurser
  • Att så långt det är möjligt välja miljövänliga produkter
  • Att all personal drar åt samma håll för att göra utvecklingen möjlig
  • Att involvera våra besökare och ta till oss deras råd och önskningar
  • Att all personal besitter den kunskap som behövs för att göra aktiva miljöval
  • Att i möjligaste mån minimera de transporter som behöver göras och underlätta för mer miljövänliga alternativ såsom att cykla eller åka kollektivt

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad