Hembygdsföre­ningar

I Mölndals kommun finns tre hembygdsföreningar. De ligger i Mölndal, Kållered och Lindome.

Mölndals, Kållereds och Lindome hembygdsföreningar arbetar aktivt för och värnar sina respektive områ­des historia och kultur. Hembygds­före­ningarna äger varsin hembygds­­gård. Mölndals hembygds­förening har även ett hembygds­museum.

Hembygdsföreningarna är ideella och alla som vill är välkomna som medlemmar.

Kontakt

Kontaktuppgifter och mer infor­ma­tion finner du på respektive hem­bygds­gårds webbsida:

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad