Konst

Runt om i kommunen finns offentlig konst. Det är konst som staden äger och som du kan se både inomhus och utomhus i Mölndals offentliga rum.

©Åsa Maria Bengtsson/Bildupphovsrätt 2022. Foto: Bodil Magnusson

©Åsa Maria Bengtsson/Bildupphovsrätt 2022

Mölndals stads konstsamling består av nästan 3000 konstverk och nya köps in varje år. Det är allt ifrån små teckningar, grafik och akvareller till textilier och stora skulpturer.

Konsten finns på platser där människor rör sig, för att alla ska få uppleva konst i sin närmiljö. Konst som staden äger finns på förskolor, skolor och äldreboenden, på torg och i parker.

Konstgestaltning

Människors liv påverkar och påverkas av hur omgivningen är utformad. När Mölndals stads fastigheter byggs om eller när nya fastigheter byggs så avsätts alltid en viss del av byggkostnaden till konstgestaltning. Varje år genomförs ett antal konstgestaltningsuppdrag runt om i kommunen.

På bilden ser du konstverket "Böljande matta" - en del av Åsa Maria Bengtssons konstgestaltning "Gyllene snittet" på Mölndals torg från 2019. Konstnären har formgivit hela torg­ytan till­sam­mans med Mareld land­skaps­arkitekter.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad