Utökad tid i förskola

Om barn har behov av mer tid i förskola på grund av familjens situation eller på grund av barnets eget behov av särskilt stöd så kan utökad tid på förskola beviljas efter ansökan. Det är chefen för Enheten för myndighetsutövning som gör prövningen.

Du som vårdnadshavare fyller själv i ansökan på vår E-tjänstportal och bifogar de bilagor som behövs för att styrka behovet. De bilagor som ska bifogas i ansökan är ett läkarintyg eller intyg från BVC och eventuell annan relevant dokumentation. Beslut om utökad tid innebär att en avgift tillkommer enligt gällande barnomsorgstaxa. 

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Erica Goding
Myndighetschef
Skolförvaltningen

Dela på:

Senast uppdaterad