Förskola och barnomsorg

Barn i åldrarna ett till fem år kan få plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Om ditt barn är mellan sex och tolv år kan vi erbjuda plats i pedagogisk omsorg eller på fritidshem.

Det är många som har ansökt om plats på förskola och i pedagogisk omsorg med start våren 2024. Arbetet med att placera ditt barn kommer påbörjas under oktober. Vi erbjuder platser löpande vilket innebär att alla inte får besked samtidigt. Vi kan inte svara på exakt när just du får ditt besked. Beskedet kommer via e-post, så håll koll på din inkorg.

Pojke tittar på dig bakom färgpennor. Foto från Pexels.com

Verksamheten kan vara öppen kl. 6.30-18.30. Så långt det är möjligt erbjuds plats enligt önskemål. Du ska anmäla tre olika alternativ i kommunen. Om inget av önskade alternativ kan erbjudas till den tidpunkt du anmält behov erbjuds annan plats.

Förskolor

Vi har förskolor i hela kommunen. Respektive förskola når du via menyn.

Ansöka, besvara, ändra eller säga upp

Det är många som har ansökt om plats på förskola med start hösten 2023 och vi får många frågor kring när besked kommer. Vi arbetar intensivt med att erbjuda plats till alla. Förhoppningen är att alla snart ska ha fått ett erbjudande att ta ställning till.

Språkutvecklande arbetssätt

Det är viktigt att barn får tillgång till ett rikt språk och en välfungerande läs- och skrivförmåga. Personalen arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan för att alla barn ska få tillgång till en likvärdig förskola med språkligt stimulerande miljöer som lockar till kommunikation. Detta ska ske med alla språk och på olika sätt. Vi som arbetar i förskolan kompetensutvecklar oss fortlöpande för att på bästa sätt få vårt språkande att växa.

Barnkonventionen på förskolan

FN:s barnkonvention är till för barnen, men det är vi vuxna ser till att den efterlevs. Så vi kompetensutvecklar kontinuerligt vår personal för att på bästa sätt leva upp till de krav som barnkonventionen ställer på förskolan. Vi hjälps åt att upptäcka, konkretisera och förverkliga de rättigheter som har anknytning till förskolan och som redan nämns i skollagen och vår läroplan, Lpfö 18. 

Pedagog Mölndal och mentorer

Vi har en webbplats som heter Pedagog Mölndal, som främst riktar sig till personalen i alla i våra förskole- och skolverksamheter. Pedagog Mölndal har även en sida på Facebook för att dela lärande från våra artiklar, filmer och bloggar. Mölndal har också ett system med erfarna och välutbildade mentorer som coachar nyutexaminerade förskollärare som anställs hos oss. Här finns också ett mentorstöd för stadens barnskötare inom förskola och pedagogisk omsorg som bidrar till att utveckla verksamheten.

Relaterad information

Kontakt

Enheten för myndighetsutövning
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Anna Brügge-Josefsson
Verksamhetschef förskolor
Skolförvaltningen

Mette Myrin
Verksamhetschef förskolor
Skolförvaltningen

Dela på:

Senast uppdaterad