Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Kvarnbyskolan

Här på Kvarnbyskolan vill vi att alla ska trivas och må bra. Vi som skola har skyldighet att aktivt och målinriktat förebygga och förhindra all kränkande behandling.

Diskriminering och kränkande behandling

Vi ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi ska förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 

All personal ska arbeta mot diskriminering, trakasserier, mobbing och annan kränkande behandling.

Alla elever och deras föräldrar har ett ansvar att samarbeta med skolan.

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling regleras i både diskrimineringslagen och skollagen.

Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Kontakt

Kvarnbyskolan åk 7-9
Allén
431 35 Mölndal
031-315 32 40 administratör
kvarnbyskolan@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Kvarnbyskolan


Ulf Berglund
Rektor
Kvarnbyskolan
031-315 32 41
0707-69 06 73
ulf.berglund@molndal.se

Catharina Theorin
Biträdande Rektor
Kvarnbyskolan
031-315 32 42
0768-82 80 79
catharina.theorin@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-04 17.23