Ersättning vid folkhögskolestudier

Du som går på folkhögskola, saknar gymnasiebehörighet och är under 20 år kan ansöka om ersättning för bland annat resekostnader, skolmåltider och kursavgift hos din hemkommun. Detta gäller till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Ersättning för dagliga resor

Du kan ansöka om ett skolkort för dagliga resor till och från skolan. Om du däremot bor inackorderad på skolan får du ansöka om ersättning för dagliga resor hos Centrala studiestödsnämnden.

Ersättning för kursavgift och skolmåltid

I vissa fall kan även kost- och läromedelsbidrag betalas av din hemkommun. Hemkommunen kan bland annat bevilja kursavgift, skolmåltider, kopierings- och litteraturavgift.

Ansökan

Tryck här för att komma till vår e-tjänst.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Frölundagatan 25B
431 30 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad