För dig med funktionsvariation

På kulturskolan finns två kurser för dig som har en funktionsvariation och/eller går i anpassad skola.

Musikterapi

Musikterapi är en kurs för dig som gillar musik, rytmer och rörelse. Du och din lärare jobbar med röst, kropp och instrument, antingen enskilt eller i liten grupp. Spelar du redan något instrument får du gärna ta med det till lektionerna.

Innan kursstart kallas du och din vårdnadshavare till ett inledande samtal med läraren. Där går ni igenom vilka behov och förväntningar som finns på kursen.

Sök kursen om du har en funktionsvariation och/eller går i anpassad skola. Det spelar ingen roll vilken typ av funktionsvariation du har, undervisningen anpassas efter dig och dina behov.

Du kan behöva ha en vårdnadshavare eller ledsagare med dig till lektionerna.

Terminsavgift: 1260 kr
Anmäl dig till musikterapi

Du kan även söka övriga kurser i kulturskolans kursutbud.

Kulturverkstan

I kulturverkstan får du prova dans, instrument och teater i grupp. Vi jobbar med kroppen och rösten utifrån våra olika förutsättningar. Vi får både lyssna, spela, sjunga och röra oss i rummet på vårt eget sätt.

Sök kursen om du går i anpassad skola år 6–9 eller anpassad gymnasieskola 1–4. Det spelar ingen roll vilken typ av funktionsvariation du har, undervisningen anpassas efter dina och gruppens behov.

Du som behöver en-till-en-stöd behöver ta med dig en stödperson.

Terminsavgift: 982 kr
Anmäl dig till kulturverkstan

Du kan även söka övriga kurser i kulturskolans kursutbud.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad