Högre kurs: musik

Högre kurs: musik är en fördjupningskurs för dig som ska börja i minst årskurs 8 och går i sång- eller instrumentundervisning på kulturskolan.

Hit söker du som har musiken som ditt största intresse och/eller tänker dig en framtid som yrkesmusiker. Ditt musikaliska intresse står i fokus och du får möjlighet att fördjupa dig inom ditt musikområde och hitta ditt eget uttryck.

Tanken med kursen är att skapa kreativa processer där du samverkar med andra. Vi jobbar mycket med musikalisk kommunikation där vi tolkar musik, samtalar kring musik och självklart spelar musik och har roligt tillsammans. Här får du möjlighet att förbereda dig för fortsatt musikutbildning.

Kursinnehåll

I högre kurs: musik ingår tre lektioner per vecka:

 • Huvudinstrument, 40 min
 • Bi-instrument, 20 min
 • Högre kurs-grupp, 120 min

Följande moment ingår i högre kurs-gruppen:

 • Ensemblespel
 • Musikteori
 • Musikalisk och scenisk gestaltning
 • Sceniska projekt
 • Komposition
 • Improvisation
 • Musikhistoria
 • Digital produktion
 • Musik och kommunikation

Vi gör ett flertal större framträdanden varje läsår, både inom och utanför kulturskolan. Du är även med och producerar och arrangerar konserter och evenemang.

Vi förväntar oss att du är engagerad och förutsätter att du övar på ditt huvudinstrument och bi-instrument.

Kostnad: 2027 kronor/termin.

Ansökan och antagning

Ansökan till högre kurs är öppen under en begränsad period på vårterminen. Prata med din lärare på kulturskolan innan du söker, för att få veta mer om kursen. Sista ansökningsdag för läsåret 2024/2025 är 25 februari 2024.

Antagning sker genom spel- och/eller sångprov och intervju. Kursstart: augusti/september.

Anmäl dig till Högre kurs: musik

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad