Stråkinstrument 8-19 år

Stråkinstrument är vanliga inslag i både folkmusik, jazz, pop och symfoniorkester. De olika instrumenten harmonierar fint med varandra. Vilket instrument väljer du?

Du får gärna hyra ett instrument från kulturskolan under ditt första år. Kontrabasen får du fortsätta att hyra i mån av tillgång.

Redan under ditt första år i ett stråkinstrument spelar du i orkester varje vecka tillsammans med andra stråkinstrument.

För att så många som möjligt ska kunna få en plats i instrumentundervisning på kulturskolan får man bara gå en instrumentkurs åt gången. Så läs om kurserna nedan och sök din favorit!

Fiol

Fiolen är det minsta instrumentet i stråkfamiljen och kallas även violin. Fiolen har en ljus klang.
Lyssna när Kungliga filharmonikerna visar hur fiolen kan låta.

Fiol kan sökas av dig som är: 8–19 år
Terminsavgift: 1260 kr + instrumenthyra 250 kr
Anmäl dig till fiol

Altfiol

Altfiolen är större än fiolen och kallas även viola. Altfiolen har en mörkare ton.
Lyssna när Kungliga filharmonikerna visar hur altfiolen kan låta.

Kan sökas av dig som är: 8–19 år
Terminsavgift: 1260 kr + instrumenthyra 250 kr
Anmäl dig till altfiol

Cello

Du som går i cello på kulturskolan får lära dig många tricks så att det låter bra när du spelar. Om du vill får du själv komma med förslag på vilka låtar du vill lära dig. Du spelar både enskilt och i orkester och får uppträda på konserter inför föräldrar, vänner och annan publik. På kulturskolan finns två cellolärare: Petra och Peter.

Cello kan sökas av dig som är: 8–19 år
Terminsavgift: 1260 kr + instrumenthyra 250 kr
Anmäl dig till cello

Kontrabas

Väljer du att spela kontrabas får du hyra ett instrument att ha hemma och låna ett annat att spela på under lektionerna. Kontrabas spelar du själv med din lärare eller i grupp tillsammans med andra – och om ni vill får även vårdnadshavarna vara med och spela ibland. Du får vara med i orkester och turnera runt i Mölndal och spela på skolor, äldreboenden och annat.

Kontrabas kan sökas av dig som är: 8–19 år
Terminsavgift: 1260 kr + instrumenthyra 250 kr
Anmäl dig till kontrabas

Orkester

Du som spelar ett blåsinstrument på kulturskolan får även vara med i en orkester. Det gör att du får mer tid på kulturskolan med ditt instrument utan att det kostar något extra och du får också spela tillsammans med andra och kanske träffa nya vänner Din lärare kommer att berätta för dig vilken orkester du tillhör. Alla orkestrar medverkar i olika konserter under läsåret.

I Lilla Kvarnbystråket går du som precis har börjat spela fiol, cello eller kontrabas och du som har gått ett år i cellorytmik. Här lär vi oss spela tillsammans och lyssna på varandra.

I Strängdraget spelar du som har gått två år i fiolrytmik och du som har gått ett år i cellorytmik och ett år i Lilla Kvarnbystråket. Här lär vi oss spela tillsammans och lyssna på varandra.

I Kvarnbystråket eller Arcoensemblen går du som tidigare har gått i Lilla Kvarnbystråket eller Strängdraget eller har andra förkunskaper med dig. Vi spelar olika typer av musik i flera stämmor och spelar ihop vid olika evenemang, då under samlingsnamnet Kvarco.

I ConBrio går du som har spelat några år i orkester eller har andra förkunskaper med dig. På det här orkestersteget ingår både blås- och stråkinstrument.

Ungdomssymfonin är en fullfjädrad symfoniorkester i Kulturskoleformat, med sektioner och stämrep. Här går du som kommit riktigt långt i ditt musicerande och snart ska kliva ut i musikervärlden.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad