Skolbyte

På den här sidan hittar du information om skolbyten för våra kommunala grundskolor. Vi har två skolbytesperioder varje år.

Två skolbytesperioder

Du kan önska skolbyte för ditt barn oavsett vilken årskurs ditt barn går i. Vi har två skolbytesperioder varje år. En på vårterminen för kommande hösttermin och en på höstterminen för kommande vårtermin.

Önskemål om skolbyte är bindande

Om ditt barn får en plats på önskad skola kan du inte ångra ditt byte. Ditt önskemål om byte är alltså bindande vilket betyder att du automatiskt avsäger dig barnets klassplacering på nuvarande skola om du får en ny placering.

Om det inte finns plats på önskad skola, behåller barnet sin plats på nuvarande skola.

Byta till kommunal grundskola från en fristående skola eller en kommunal skola i annan kommun

Du är välkommen att önska skolbyte till en kommunal skola i Mölndals stad, även om ditt barn går i en fristående skola eller i en kommunal skola i en annan kommun.

Skolbyten sker i mån av plats

Du kan önska vilken skola du helst vill byta till. Du kan bara få ett skolbyte till en skola om det finns en ledig plats på den skola du önskat. Är det fler elever som önskar en skolenhet under skolbytesperioden än vad det finns lediga platser, så är det våra riktlinjer för skolplacering som avgör vem som får plats.

Vanliga frågor och svar om skolbyte

Ansökan

Vem kan ansöka?
Du som vårdnadshavare som önskar att göra ett skolbyte från en kommunal grundskola till en annan kan önska skolbyte. Även du som önskar byta från en fristående skola eller en kommunal skola i annan kommun kan önska skolbyte. Detta gäller för alla elever från förskoleklass till årskurs 9, som vill byta skola inför nästa termin.

Hur ansöker jag?
Du kan söka i vår e-tjänst mellan 9 och 22 april. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda godkänna och signera ansökan för att den ska vara giltig. Detta gör ni i e-tjänsten.

Är min ansökan bindande?
Ja, efter att ni lämnat in önskemål om skolbyte är er ansökan bindande.

Hur gör jag om jag vill ansöka till en fristående skola?
I vår e-tjänst kan du endast ansöka till våra kommunala grundskolor. Om du vill ansöka till en fristående skola gör du det direkt till den skola du vill ansöka till. Glöm inte att säga upp din plats på fritidshem. Meddela din skola i så god tid som möjligt när ni fått besked om placering på en fristående skola.

Vilka urvalskriterier gäller för skolbyte?
Våra riktlinjer för skolplacering gäller:

  1. Särskilda skäl för att ta emot eleven.
  2. Syskonförtur om eleven har syskon i samma skola i årskurs 1-3 och skolan ligger nära hemmet.
  3. Placering enligt den relativa närhetsprincipen.
  4. Absolut närhet.
  5. Lottning.

Vi vill bara ha platsen om mitt barns kompisar också byter och får plats på samma skola. Hur kan jag göra?
Det går inte att önska vem eller vilka kompisar ditt barn vill gå med, eller i vilken klass du vill att barnet går i. Det är därför viktigt att du bara önskar den skola som du verkligen vill ha, eftersom du inte kan välja att tacka nej.

Hur vet jag vilka skolor som har lediga platser?
Vi kan inte på förhand veta var och hur många lediga platser det finns på en skolenhet. Detta beror på att vi inte vet hur många som önskar att göra ett skolbyte. Efter att vi stängt e-tjänsten kommer vi att gå igenom alla ansökningar och påbörja placeringen utifrån våra riktlinjer för skolplacering. Pdf, 225.7 kB.

Kan jag ändra eller ta tillbaka min ansökan om skolbyte?
Om du har önskat skolbyte kan du inte ändra i ansökan du har skickat in, utan i så fall behöver du göra en ny ansökan. Vi utgår från den senaste ansökan ni gjort, förutsatt att båda barnets vårdnadshavare har signerat (om barnet har två vårdnadshavare). Du kan endast ångra din ansökan om skolbyte innan e-tjänsten stängs.

Fritidshem

Måste jag ansöka om en plats i fritidshemmet på nytt?
Om ditt barn byter kommunal skola inom kommunen behöver du inte ansöka om fritidshem. Då går fritidsplaceringen automatiskt över till den nya skolan.

Om ditt barn byter skola från en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka om en plats på fritids.

Efter att e-tjänsten har stängt

Hur hanterar ni vår ansökan?
Efter att vi stängt e-tjänsten kommer våra placeringshandläggare att börja gå igenom alla önskemål om skolbyte och matcha dem mot skolans lediga platser.

Hur och när får vi besked?
Det kommer via mejl och ni kommer även kunna se beskedet i e-tjänsten. Exakt sista datum för besked vet vi inte än. Vi återkommer med information om det.

Om jag inte får igenom vårt önskemål om skolbyte, kan jag ställa mitt barn i kö?
Nej, det finns inga köer till våra kommunala skolor. Det är våra regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola som gäller när vi placerar alla elever.

Om du sökt en fristående skola i kommunen kan de bäst ge svar på hur det ser ut för deras process.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad