Modersmål i gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola

Man kan anmäla sig till modersmålsundervisning om

  • språket utgör eleven dagliga umgängesspråk, och
  • eleven har goda kunskaper i språket

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) om eleven har goda kunskaper i språket.

Adopterade och ensamkommande barn som har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Modersmålsundervisning får inte omfatta fler än ett språk för en elev.

Modersmålsundervisning i ett språk erbjuds om

  • minst fem elever som ska erbjudas undervisning i språket önskar sådan undervisning, (för nationella minoritetsspråk finns inte denna begränsning), och
  • det finns en lämplig lärare att tillgå

Eleven har rätt till modersmålsundervisning i sammanlagt sju år under sin skoltid men det kan i vissa fall förlängas.

Modersmålsundervisning kan anordnas som

  • individuellt val
  • modernt språk
  • utökad kurs

Ansökan

Ansökan om modersmål sker till administratör på respektive skola.


Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Frölundagatan 25B
431 30 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad