Avfall från verksamheter

Din verksamhet tecknar abonnemang för hushållsavfall genom att kontakta oss. Det finns olika tjänster för avfallshantering och flera olika typer av kärl. Vi hjälper dig att anmäla ägarbyte och skaffa kort för besök på återvinningscentralerna för din verksamhet.

Det kan uppstå mycket avfall från en verksamhet, vare sig det är privat eller offentligt. Rätt sortering av verksamhetens avfall gör det möjligt att återanvända eller återvinna det mesta.

Verksamheter måste teckna abonnemang hos kommunen för hantering av hushållsavfall, till exempel avfall från toaletter eller personalmatsalar. Annat produktionsmaterial kan kommunen eller annan aktör anlitas för. Kontakta oss för priser och förslag på passande abonnemang.

Vi tar inte emot schaktmassor

Under 2019 avslutades återställningen av Kikås deponi. Vi har tidigare tagit emot schaktmassor som vi använde för att sluttäcka deponin, men nu tar vi inte emot det längre.

Asbest, eternitplattor

Verksamheter lämnar asbest och eternitplattor till någon av Renovas deponier, i Tagene eller Fläskebo. Digital GK-ansökan görs på Renovas webb.

Mindre mängder avfall (personbil och eventuellt släp)

När du levererar avfall med personbil och eventuellt släp, ska du lämna avfallet på återvinningscentralen. Vid varje besök får du lämna max 3 kubikmeter avfall. Du behöver då ett återvinningskort, åvc-kort, för företagare som du beställer genom att fylla i ett formulär. Du måste dra kortet för att få tillträde till återvinningscentralen. Varje leverans kostar 300 kronor plus moms.

Större mängder (tung lastbil och eventuellt släp)

Verksamheter som levererar avfall med tungt fordon (tyngre än 3,5 ton) och eventuellt släp är välkomna till Kikås avfallsanläggning. Ragn-Sells driver Kikås avfallsanläggnings mottagning av verksamhetsavfall. Kontakta dem för mer information.

Verksamheter lämnar sitt farliga avfall till godkända företag för mottagning av farligt avfall. Se lista nedan. Återvinningscentraler tar inte emot farligt avfall från verksamheter.

För att få köra avfall som har uppkommit i din egen verksamhet krävs antingen att du söker tillstånd eller att du anmäler transporterna till Länsstyrelsen. Du får inte själv transportera farligt avfall utan tillstånd eller utan att ha anmält. Om du inte kör avfallet själv utan anlitar en entreprenör är du skyldig att kontrollera att den som utför transporterna har giltiga tillstånd. På Länsstyrelsen kan du söka vilka företag som har giltiga tillstånd.

Företag som tar emot farligt avfall

Här får du tips på företag som tar emot farligt avfall. Exempel på farligt avfall är:
färg- och lackmedel, lösningsmedel, kemikalier, tryckimpregnerat trä, asbest, vitvaror, småelektronik, batterier.

Fortum Waste Solution AB

Ring 019-30 52 00 eller mejla kundservice.rws@fortum.com.

Ragnsells

Ring 0771-88 88 88 eller mejla kundservice@ragnsells.com.

Renova Miljö AB

Ring 031-61 85 30 eller mejla kundservice@renova.se.

Stena Recycling AB

Ring 0312-58 44 50 eller mejla salj.goteborg@stenarecycling.se.

Veolia Recycling Solutions Sweden AB

Ring 031-58 69 00 eller mejla goteborg.recycling@veolia.com.

Företag och verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall har en skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet. De antecknade uppgifterna ska också rapporteras in till avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall.

Mer information om vad som ska rapporteras och hur du gör finns på Naturvårdsverkets webbplats

Företagare eller samordnare för storkök i Mölndal kan hantera matavfallet på två sätt: genom att sortera i papperspåsar eller köpa en avfallskvarn.

Lämna matavfall i påsar

Verksamheter som sorterar ut matavfallet gör en viktig insats för miljön. Sortera matavfallet i de papperspåsar ni får från oss. Lägg påsarna i de bruna kärlen som töms av kommunen. Råvaror som är inplastade, till exempel broccoli, tas ur förpackningen och källsorteras var för sig.

Beställ nya påsar

Du kan enkelt beställa nya matavfallspåsar via vår e-tjänst.

Matavfallskvarn

Alla matavfallskvarnar på marknaden fungerar enligt samma princip: du lägger ditt matavfall i kvarnen, stänger locket och trycker på en knapp. Matavfallet mals och transporteras till en tank. Matavfallet är inneslutet i tanken och luktar därför inte. När tanken är full töms den med en slambil.  

Mölndals stad tömmer tanken, men du köper själv in kvarnen. Det är en kostsam investering, men du får igen pengarna eftersom renhållningsabonnemanget blir billigare. Matavfallet går till GRYAAB för rötning och ditt matavfall blir därigenom bränsle till bilar.

Det är förbjudet att koppla matavfallskvarnar till avloppsnätet. Du kan läsa mer om detta i våra allmänna bestämmelser Pdf, 331.9 kB..

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Kikås avfallsanläggning (vågen)
Besöksadress: Kikåsleden 5
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad