Offentlig livsmedelskontroll 

Alla livsmedelsföretag kontrolleras regelbundet. Syftet är att kontrollera att livsmedelslagstiftningen följs, så att konsumenterna inte riskerar att bli sjuka av maten eller blir lurade av felaktig märkning och information.

Vem gör livsmedelskontrollen?

I kommunerna genomförs livsmedelskontrollen av inspektörer från miljöförvaltningen. Vi har alltid legitimation med oss, så om du är osäker på vem det är som vill komma in i din verksamhet, så kan du fråga efter vår legitimation.

Hur ofta får jag kontroll?

Det beror på omfattningen av och riskerna i din verksamhet. En stor verksamhet som har en hantering med hög risk får fler kontroller än en liten verksamhet med låg risk. I ditt avgiftsbeslut kan du se hur mycket kontrolltid per år som din verksamhet har.

Kontrolltiden kan flyttas från ett år till ett annat, men under en treårsperiod ska du i snitt få den kontrolltid som du blivit tilldelad. I kontrolltiden ingår förarbete inför kontrollen, genomförande av kontrollen på plats eller på distans, och efterarbete.

Hur går en kontroll till?

Kontrollen sker oftast utan föranmälan. När vi kommer till verksamheten så presenterar vi oss och informerar om vem vi är, var vi kommer ifrån och vad vi ska göra. Vi har tjänstelegitimation där titel och vilken myndighet vi kommer ifrån framgår.

Kontrollen planeras och anpassas efter din verksamhet, eftersom olika slags verksamheter behöver olika slags kontroller.

Måste jag, som verksamhetsutövare, vara med vid kontrollen?

Nej, det behöver du inte. Personalen i verksamheten ska kunna svara på frågor som är kopplade till deras uppgifter, så därför kan kontrollen genomföras ändå. Innan vi går så meddelar vi resultatet av kontrollen.

Hur lång tid tar en kontroll?

En oanmäld kontroll tar vanligtvis ungefär en timme.

Vad händer efter kontrollen?

Efter kontrollen skickas en kontrollrapport till dig. I den kan du läsa om resultatet av kontrollen, om det fanns några brister i verksamheten och hur de i så fall kommer att följas upp.

Om det behövs ett uppföljande besök så betalar du en extra avgift för det. Om bristerna är mindre allvarliga, och uppföljningen kan vänta till nästa planerade kontroll, så får du ingen extra avgift.

Om du inte gör något åt bristerna fattar vi beslut om föreläggande eller förbud. Är bristerna allvarliga tar vi beslut på plats om föreläggande eller förbud.

Relaterad information

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad