Offentlig livsmedelskontroll 

Alla livsmedelsföretag kontrolleras regelbundet. Syftet är att kontrollera att företagen följer livsmedelslagstiftningen, så att konsumenterna inte riskerar att bli sjuka av maten eller blir lurade av felaktig märkning och information.

Vem gör livsmedelskontrollen?

I Mölndals stad genomförs livsmedelskontrollen av livsmedelsinspektörer från bygg- och miljöförvaltningen. Vi har alltid legitimation med oss, så om du är osäker på vem det är som vill komma in i din verksamhet, så kan du fråga efter vår legitimation.

Hur ofta får jag kontroll?

Det beror på omfattningen av och riskerna i din verksamhet. En stor verksamhet som har en hantering med hög risk får fler kontroller än en liten verksamhet med låg risk.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om hur mängden kontroll räknas ut.

Hur går en kontroll till?

Kontrollen sker oftast utan föranmälan. När vi kommer till verksamheten så presenterar vi oss och informerar om vem vi är, var vi kommer ifrån och vad vi ska göra. Vi har tjänstelegitimation som visar titel och vilken myndighet vi kommer ifrån.

Kontrollen planeras och anpassas efter din verksamhet, eftersom olika slags verksamheter behöver olika slags kontroller.

Måste jag, som verksamhetsutövare, vara med vid kontrollen?

Nej, det behöver du inte. Personalen i verksamheten ska kunna svara på frågor som är kopplade till deras uppgifter, så därför kan kontrollen genomföras ändå. Innan vi går så meddelar vi resultatet av kontrollen.

Hur lång tid tar en kontroll?

En oanmäld kontroll varierar i tid beroende på hur stor verksamheten är och syftet med kontrollen. En vanlig kontroll, inklusive för- och efterarbete, tar i snitt tre timmar.

Vad händer efter kontrollen?

Efter kontrollen skickar vi en kontrollrapport till dig. I den kan du läsa om resultatet av kontrollen, om det fanns några brister i verksamheten och hur de i så fall kommer att följas upp.

Om kontrollen visar att det finns brister som gör att livsmedelssäkerheten inte kan garanteras, måste du rätta till dem. Bygg- och miljöförvaltningen skriver då ett beslut med krav om att rätta till bristerna.

Tiden som det tar att göra återbesök och efterarbete betalar du för. Miljönämnden kan också besluta om förbud för delar av eller hela verksamheten.

Vi skickar avgiftsbeslut efter kontrollen. Läs mer om avgifter för livsmedelsverksamheter.

Relaterad information

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad