Stärkt skydd för Mölndals dricks­vatten

Ett större område runt Rådasjön och Norra Långe­vattnet har blivit vatten­skydds­område efter beslut av Länsstyrelsen. Det säkerställer en trygg försörjning av det kommunala dricksvattnet i Mölndals kommun.

Efter flera års arbete har ett nytt, reviderat vattenskyddsområde runt Rådasjön antagits av Länsstyrelsen. Det innebär även att Norra Långevattnet är skyddat.

Rådasjön är vattentäkt för Mölndals stad och Norra Långevattnet, även kallat Lackarebäcks Långvatten, är reservvattentäkt. Rådasjön fungerar även som reservvattentäkt för Göteborgs stad. Arbetet med det reviderade vattenskyddsområdet och föreskrifter påbörjades 2017.

Länsstyrelsen fattade beslut om vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter i december 2022 och har i dagarna skickat ut information och föreskrifter till berörda fastighetsägare inom skyddsområdet.

Vi är glada att vi i Mölndal nu har ett bra och modernt skydd för vår vattentäkt så att vi kan fortsätta erbjuda Mölndalsborna rent och bra vatten. Det är också bra för Göteborgs stad som får sin reservvattentäkt skyddad. säger Göran Werner, Teknisk chef Mölndals stad.

De nya föreskrifterna och reglerna som gäller inom vattenskyddsområdet börjar gälla från den 15 februari 2023. För befintliga verksamheter gäller övergångsregler i 2 år, med vissa undantag.

Större skyddsområde

Vattenskyddsområdet är indelat i tre zoner, primär, sekundär och tertiär skyddszon. För fastigheter som berörs inom Mölndals kommun gäller reglerna för primär skyddszon.

Förbjudet med förbränningsmotorer

Det kommer bli förbjudet att köra fordon med förbränningsmotor på Rådasjön och Norra Långevattnet. Det innefattar bland annat båt, vattenskoter, bil, moped med mera. Du som idag har en motorbåt, skoter etcetera i Rådasjön kommer behöva byta motorn till en elmotor senast till 2025, det vill säga två år efter att de nya reglerna började gälla. Ska du köpa båt med mera, ny eller begagnad, att ha i Rådasjön behöver du följa reglerna.

Befintliga verksamheter som använder räddnings- och säkerhetsbåtar, seglarsällskapet och roddklubben, har undantag och kan använda förbränningsmotor fram till 31 december 2029. Detta har Länsstyrelsen kommunicerat vad som gäller kring direkt med dem.

Förbjudet med fordonstvätt

Det är inte tillåtet att tvätta fordon på gata eller gräsmatta inom primär och sekundär skyddszon. Fordon är alla former av fordon.

Det är på uppfart eller gräsmatta tillåtet att spola av fordonet med kallt vatten utan avfettnings- och tvättmedel eller utrustning för högtryck.

Du får endast tvätta fordonet i en tvättanläggning där vattnet recirkuleras eller släpps till spillvattenledning.

Vissa saker kräver tillstånd

En del saker som riskerar att påverka vattentäkten kräver tillstånd innan du eller din verksamhet gör det om det sker inom skyddsområdet. Exempelvis handlar det om stora schaktningsarbeten och hantering eller lagring av stora mängder miljöfarliga ämnen.

Du som har verksamhet kan läsa mer i föreskrifterna för vattenskyddsområdet för att se exakt vad som kräver tillstånd.

Du söker tillstånd hos miljöförvaltningen. Mölndals stads sida om vattenskyddsområdet uppdateras med detaljerad information om tillståndsansökan inför att föreskrifterna börjar gälla.

Gäller det mark inom Härryda eller Partille som omfattas av föreskrifterna ska tillstånd sökas hos den nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i respektive kommun.

Vattenskyddsområdet finns i Mölndalskartan. Se det nya vattenskyddsområdet. Du ser det även på bilden nedan, vänd dig till Härryda kommun för en detaljerad karta för området inom Härryda kommun.

En karta som visar vattenskyddsområdet runt Rådasjön.

Vattenskyddsområdets olika zoner.

Var rädd om vårt dricksvatten

Ett vattenskyddsområde ska skydda en dricksvattentäkt, oavsett om det är grundvatten eller ytvatten. Det är ett skydd för framtiden för att säkra tillgången till rent dricksvatten.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi måste vara rädda om det, därför är det otroligt skönt att vi nu har ett uppdaterat vattenskyddsområde. Samtidigt behöver vi även fortsätta att använda det vatten vi har hållbart, säger Tony Strand, VA-chef Mölndals stad.

Idag använder varje Mölndalsbo ungefär 140 liter vatten per dag. Genom enkla åtgärder och ändrade rutiner kan vattenanvändningen bli mer hållbar. Kan du använda en hink mindre per dag?

Eftersom det även kräver energi att rena och pumpa vattnet i ledningarna är det viktigt att alla ser över sin användning, till exempel kan du:

  • Stänga av kranen när du tvålar och schamponerar in dig
  • Se till att kranen inte står och rinner när du borstar tänderna, diskar eller rakar dig
  • Laga droppande kranar och toaletter
  • Ta en kortare dusch, varje minuts mindre duschande sparar 12 liter vatten och mycket energi.
  • Tvätta med full maskin
  • Vattna inte gräsmattan. Samla regnvatten som du sen vattnar växter med.

Hållbar vattenanvändning.

Läs mer

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad