Ny översiktsplan – nu gäller den

Stationssamhällena är i fokus i nya översiktsplanen, vår vägledning för framtida beslut om kommunens mark- och vattenanvändning.

15 mars 2023 antog kommunfullmäktige den nya översiktsplanen för Mölndals stad och 12 april 2023 vann beslutet laga kraft.

Efter flera års arbete har vi äntligen en ny översiktsplan på plats. Nu börjar en ny och spännande fas och det känns väldigt roligt att alla samhällsbyggare nu har den nya översiktsplanen att utgå från, säger Mio Saba Sjösten, stadsdirektör, Mölndals stad.

Planen har tagits fram med hjälp av medborgardialoger, samråd och granskning med både allmänhet, andra myndigheter och kommuner.

Det är nu som själva arbetet börjar med olika fördjupningar och andra planer som kommer utgå från översiktsplanen, berättar Elisabet Börlin, översiktsplanerare Mölndals stad.

Vägledning och riktning framåt

Översiktsplanen är till hjälp för dig som invånare, för beslutsfattare i Mölndals stad och för andra myndigheter och samhällsaktörer som har intresse av att förstå riktningen för utvecklingen i kommunen. Planen vägleder i framtida beslut för hur Mölndals stad kan:

  • skapa ett fungerande vardagsliv för alla som bor och verkar här,
  • möjliggöra utbyggnad av viktiga samhällsfunktioner,
  • nå våra gemensamma mål om hållbar utveckling och
  • vara med och leda den regionala tillväxten.

Översiktsplanens två delar

Mölndals stads översiktsplan är helt digital och vilar på två ben. Du kan läsa den på molndal.se/op, där du kan ta del kommunens strategier för stadsbyggnad och principer för planering.

Du kan också se den som olika kartlager i karta till översiktsplan. Kartlagren visar de stora penseldragen med förslag för hur mark- och vattenanvändningen kan se ut i framtiden.

Tillsammans bildar sidorna på hemsidan och kartan en helhet som skapar en bild av vår framtida kommun.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad