Få koll på soc i Mölndal

Socialtjänsten hjälper barn och unga, och deras familjer. Den här veckan berättar enheten för barn och unga mer om sitt viktiga arbete på Instagram.

Nästan fyrtio personer arbetar på enheten för barn och unga inom socialtjänsten i Mölndal. Här är ungefär halva gänget. Foto: Cornelia Hallernäs.

En del av de personer som träffar socialtjänsten, är oroliga inför mötet. Men efteråt är många väldigt nöjda. Oron som kan finnas i förväg beror många gånger på olika missuppfattningar om "soc".

I ungefär ett och ett halvt år har dessutom en omfattande desinformationskampanj pågått om svensk socialtjänst. Desinformationskampanjen har spridits både nationellt och internationellt. Den riskerar att skada förtroendet för socialtjänsten vilket i sin tur kan leda till att barn, unga, och familjer inte får det stöd som de behöver.

Arbete pågår för att motverka desinformationskampanjen och för att öka kunskaperna om och stärka förtroendet för svensk socialtjänst. På nationell nivå drivs detta framförallt av Socialstyrelsen. Arbete pågår även lokalt i olika kommuner, bland annat här i Mölndal – framförallt genom alla de möten som dagligen sker med barn, ungdomar, och vuxna.

Följ arbetet på Instagram

Utöver detta görs förstås andra kommunikationsinsatser. Bland annat finns information på webben om vad som händer vid en orosanmälan. Och den här veckan kan du som vill veta mer följa enheten för barn och unga på Mölndals stads Instagram-konto. Där får du inblickar i olika delar av arbetet; dessutom kan du passa på att ställa frågor:

Tips – sajten "Koll på soc"

Ett annat tips för dig som vill veta mer, är sajten "Koll på soc". Informationen är anpassad för barn men relevant även för vuxna. Genom illustrationer, texter, och filmer förklaras hur socialtjänsten arbetar och hur det fungerar när man kommer i kontakt med "soc", exempelvis vid en orosanmälan:

Det är Socialstyrelsen står bakom sajten och det går att växla mellan några olika språk.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad