Forsåkers första detaljplan antagen

Planen möjliggör en omvandling av det kulturhistoriska pappersbruksområdet till en helt ny stadsmiljö för bostäder, verksamheter och besöksnäring.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för den nordöstra delen av Forsåker den 24 maj 2023. Antagandet betyder att Mölndals stad ställer sig bakom förslaget.

Nu äntligen är första detaljplanen klar och byggnation kan starta inom en snar framtid så att Mölndalsborna får valuta för de insatser vi lagt ner i många år. Sveriges hetaste byggprojekt blir nu verklighet!", säger Stefan Gustafsson (S), kommunstyrelsens ordförande Mölndals stad.

Mölndals stad vill med detaljplanen skapa en levande stadsdel med plats för en blandad bebyggelse med blandade funktioner. Detaljplanen är en del i utvecklingen av en tät, vacker och sammanhållen stadskärna som består av Mölndals innerstad, Forsåker och Kvarnbyn.

Det är ett historiskt beslut som tagits av kommunfullmäktige idag. Kanske ett av de största beslut som tagits under många år i Mölndal, där vi går från ett historiskt pappersbruk till en modern stadsdel. Jag hoppas och tror att alla som bor, verkar och besöker Mölndal kommer att få ta del av denna fantastiska miljö som sätter Mölndal på kartan. Jag ser fram emot en levande stadsdel som lockar till både besök och att vilja både bo och arbeta i området", säger Mio Saba Sjösten, stadsdirektör Mölndals stad.

Forsåker blir en helt ny stadsdel, där den aktuella planen innehåller cirka 1900 bostäder och 60 000 kvm för handel, skola, kulturverksamhet, närservice och arbetsplatser.

Det känns oerhört roligt att äntligen kunna utveckla denna unika kulturmiljö och skapa nya bostäder, verksamheter och mötesplatser så att det blir en levande, trivsam och trygg del av Mölndals stadskärna”, säger Björn Marklund, stadsbyggnadschef Mölndals stad.

Platsens 300-åriga historia som pappersbruk och forsen som strömmar genom området ger Forsåker dess unika karaktär. De historiska byggnaderna ska kompletteras med modern arkitektur och kommer att fyllas med restauranger, affärer och kultur som tillsammans skapar spännande miljöer och låter platsen blomstra igen.

Planen möjliggör också ett eget vattenkraftverk. Det strategiska läget nära resecentrum ger stadsdelen en hög tillgänglighet och goda förutsättningar för ett hållbart resande.

Utbyggnaden av det kommunala vägnätet i direkt anslutning till Forsåker blir det första spadtaget som Mölndals stad kommer att ta. Hela Forsåkersområdet beräknas att vara fullt utbyggt år 2030.

Forsåker har i ett par hundra år varit plats för tillverkningsindustri, framför allt för tillverkning av papper. Sedan papperstillverkningen upphörde 2006 har området stått mer eller mindre tomt. Här skapar vi nu en helt ny stadsdel, en stadsmiljö där industrihistoria möter framåtanda.

Kommunfullmäktige i korthet 24 maj

Kommunfullmäktige beslutade även om:

  • att teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket för uppförande av gång och cykelväg på sträckan mellan Spårhagavägen och Gamla Riksvägen.
  • att införa resursskola i kommunen. Införandet utförs av skolnämnden och kommer att utredas vidare.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad