Samrådsmöte 12 september om Uppställningsspår Pilekrogen, Depå Sandbäck och upphävande av detaljplaner

För att fler tåg ska kunna trafikera järnvägen, planerar Trafikverket och Västra Götalandsregionen att bygga nya uppställningsspår och en tågdepå, längs med Västkustbanan, söder om Mölndals station. En järnvägsplan får inte strida mot gällande detaljplan. För att möjliggöra och underlätta framtagandet av järnvägsplanen, avser Mölndals stad att upphäva detaljplaner. Varmt välkommen till samrådsmötet! Vi vill veta vad du tycker, så passa på att ställa frågor.

Samrådsmöte

Mölndals stad och Trafikverket bjuder in till ett gemensamt samrådsmöte för att berätta om projektet, upphävandena av detaljplaner och för att svara på frågor.

Tid och plats: Tisdagen den 12 september 2023 kl. 18.00 i Kulturhuset Möllan, lokal Annexet, Göteborgsvägen 19, Mölndal.

Vi informerar om planprocessen, planområdenas bakgrund, förutsättningar, upphävandena och konsekvenser. Trafikverket informerar om anläggningens nya utformning, anläggningens miljökonsekvenser, järnvägsplanens formella handläggning och arbete i vatten i Kålleredsbäcken.

Mölndals stads samrådshandlingar och samrådsperiod

Upphävandet av del av detaljplanen för Område väster om Rävekärr samt Upphävandet av detaljplanen för Tennishall sydväst om Rävekärr är utställt på samråd mellan den 7 september och 1 oktober.

Handlingarna finns tillgängliga i stadshusets entréhall och här:

Synpunkter

Synpunkter kan skickas skriftligen till Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, 431 82 Mölndal eller via e-post till: planeringsutskottet@molndal.se och ska ha inkommit senast den 1 oktober.

Trafikverkets samrådshandlingar och samrådsperiod

Samrådsperioden är mellan den 5 och 26 september.
På trafikverket.se/Pilekrogen hittar du information om projektet, samrådshandlingar för "Uppställningsspår Pilekrogen och Depå Sandbäck" och hur du lämnar synpunkter.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Pernilla Olofsson
Planarkitekt
031-315 14 62
pernilla.olofsson@molndal.se

Text

Dela på:

Senast uppdaterad