Inbjudan till samråd om Detaljplan för Lindome logistikpark den 7 december

Välkommen att delta på ett digitalt samrådsmöte om Detaljplan för Lindome logistikpark - Ingemantorp 1:27 och 2:15 samt Ranntorp 2:22 m.fl., med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Illustrationsplan. Planområdet ligger direkt väster om Lindomemotet och avgränsas i väster av gränsen mot Sandsjöbacka naturreservat.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av ett logistik- och verksamhetsområde med motsvarande omgivningspåverkan som logistik, i ett strategiskt läge längs E6.

Planområdet ligger sydväst om Lindomemotet, cirka 2,5 kilometer väster om Lindome centrum.

Samrådsmöte (anmälan krävs)

För att utbyta information och synpunkter samt ge möjligheten att ställa frågor, bjuder stadsbyggnadsförvaltningen in till ett digitalt samrådsmöte.

Datum: Torsdagen den 7 december kl. 18.00
Anmälan: Senast den 4 december via e-post till: planexploatering@molndal.se (en länk till mötet skickas efter anmälan).

Syftet med samrådsmötet är att allmänhet och berörda intressenter ska få information och insyn i arbetet med förslaget, möjlighet till påverkan och att kunna ställa frågor, men däremot inte lämna yttrande. Yttranden ska lämnas skriftligen.

Lämna synpunkter senast 19 december

När detaljplanen är utställd under samråd och granskning, kan du som är berörd av planen lämna yttranden. Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget, senast under granskningstiden (som är kommande skede efter samrådsperioden), kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Mejla dina synpunkter via e-post till: planexploatering@molndal.se eller skicka med post till: Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal. Kommunen tar ställning till alla synpunkter som kommer in och besvarar dem i en samrådsredogörelse.

Planförslaget
Planförslaget kan läsas här: molndal.se/logistikpark. Förslaget finns även utställt för samråd under perioden 16 november-19 december 2023 i Mölndals stads stadshus, entréhallen, Göteborgsvägen 11-17, Mölndal och på Lindome bibliotek, Almåsgången 2, Lindome.

Relaterad information

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontakcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider

Måndag 8.00-16.30
Tisdag 8.00-16.30
Onsdag 8.00-16.30
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad