Ny huvudcykelväg i Eklanda

För tryggare trafikmiljö i Eklanda har Mölndals stad gjort en förändring i hur vi klassar cykelvägar i området.

Det är positivt att det är många som cyklar. För att trafikmiljön ska bli så bra som möjligt för alla trafikslag gör Mölndals stad olika saker för att förbättra trafiken. Genom arbetet Trygg i Trafiken har Mölndals stad identifierat några åtgärder som behövs i Eklanda. Det finns flera cykelvägar i Eklanda. En av dem är en så kallad huvudcykelväg som ska vara lämplig för till exempel cykelpendling. Övriga är klassade som lokala cykelvägar.

Ny sträckning på huvudcykelvägen för bättre trafikflöde

Mölndals stad har nu ändrat vilken av cykelvägarna som är huvudcykelväg. Tidigare var cykelvägen som gick igenom Eklanda, förbi Eklanda torg och Eklandaskolan varit huvudcykelväg. Nu har vi istället satt cykelvägen som går förbi Eklanda, mellan Eklanda och industrierna på Arnegårdsgatan och Jolengatan, som huvudcykelväg.

Vi har sett att många Eklandabor upplevt det otryggt med en ökande cykelpendling genom området. Samtidigt så har cykelvägen genom Eklanda flera utfarter och korsningar som bidrar till ett sämre och otryggare trafikflöde. Cykelvägen runt Eklanda har inga korsningar med annan fordonstrafik och är därför ett bättre alternativ för de som bara passerar Eklanda på cykel, säger Sara Nero, trafikingenjör i Mölndals stad.

Omklassningen innebär en skillnad i hur cykelvägarna i Eklanda halkbekämpas och snöröjs. En huvudcykelväg sopsaltas medan en lokal cykelväg plogas och eventuellt grusas och snöröjs också senare än en huvudcykelväg.

Olika snöröjning är ett sätt att styra vilken väg som är mer attraktiv att cykla på. Vi kommer göra fler åtgärder med till exempel skyltning och vägmarkeringar under våren och sommaren för att styra pendelcyklingen till den bättre cykelvägen som går runt Eklanda istället för genom, säger Sara Nero.

Trygg i Trafiken

Åtgärden där vi ändrat prioriteringen på cykelvägarna i Eklanda kommer från resultatet av enkät och platsbesök i arbetet Trygg i Trafiken som genomfördes 2022 i Eklanda. Det är en av flera planerade åtgärder för att öka tryggheten i trafiken i området.

Kom ihåg reflexen

Vi påminner om att du som promenerar alltid bör använda reflex när det är mörkt. Utan en reflex syns du dåligt eller inte alls trots gatubelysning. Gatubelysningen gör inte att du syns, den gör att du ser. Tänk på att även din hund behöver en reflex för att synas.

Asfaltering efter ledningsarbete

Göteborgs stad Kretslopp & Vatten gjorde ett stort ledningsarbete genom Eklanda tidigare under 2023. I korsningen på cykelvägen öster om Eklanda är det ännu inte återställt då entreprenören väntar på att vissa ledningar ska kopplas ihop. Vi hoppas att denna del snart kommer vara återställd med asfalt.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad