Trygg i trafiken

Med arbetssättet Trygg i trafiken arbetar Mölndals stad områdesvis med förbättringar av trafiksäkerheten. Tanken är att hela staden, där kommunen är väghållare, ska ha gåtts igenom under en tioårsperiod med start 2021.

Två barn i färggranna kläder cyklar på en gata. De cyklar bortåt från den som fotar.

Inom Trygg i trafiken går staden igenom olika geografiska områden genom inventering och dialog med invånarna för att förbättra trafiksäkerheten på ett systematiskt sätt. Fokus ligger på trafiksäkerhet, framkomlighet för gående och cyklister och trygga vägar för barn till skola och förskola.

De olika områdena

Under 2021 inleder Mölndals stad arbetet med att kolla på området Jungfruplatsen/Bosgården och västra Lindome. 

Enkät för Jungfruplatsen och Bosgården

Området Jungfruplatsen och Bosgården avgränsas av Bifrostgatan, Frejagatan och Göteborgsvägen.

  • Tack till dig som svarat på enkäten. Just nu pågår analys av resultatet. Du som lämnat din e-postadress får återkoppling under 2022.

Enkät för västra Lindome

Området västra Lindome avser Gastorp och Fågelsten (mellan E6 och gamla riksvägen), där Mölndals stad är väghållare, se väghållare på en karta.

  • Tack till dig som svarat på enkäten. Just nu pågår analys av resultatet. Ni som lämnat er e-postadress får återkoppling under 2022.

Arbetsprocess 2021

Så här ser processen ut i Jungfruplatsen och västra Lindome.

  1. inventering (februari)
  2. Enkät (juni-juli)
  3. Analys (augusti)
  4. Åtgärdsförslag (november)
  5. Beslut i nämnd om åtgärder (december)
  6. Byggnation/åtgärder 2022-2023

Så arbetar vi

Vi genomför dialog i form av till exempel enkät, hastighetsmätningar och platsbesök för att ta fram åtgärdsförslag och därefter byggnation.

Vi går igenom två områden per år, ett i centrala Mölndal och ett i antingen Lindome eller Kållered. Varje område arbetas det med under minst 2 år.

  • År ett gör vi kartläggning och förslag till åtgärder.
  • År 2-3 gör vi de beslutade åtgärderna samtidigt som vi börjar med kartläggning i nya områden.

Tidplan

2021 - Jungfruplatsen/Bosgården
2021- Västra Lindome. (Fågelsten & Gastorp, mellan E6 och Gamla Riksvägen)

2022 - Områden bestäms hösten 2021

Områden kommande år uppdateras löpande när vi bestämt vilka områden som ska kollas vilket år. Beslut tar tekniska nämnden under hösten året innan.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad