Körkortet öppnar bommen

Privatpersoner använder svenskt körkort för att öppna bommen på Återbruket Kikås (C) och Lindome återvinningscentral. Företag, verksamheter och föreningar använder återvinningskort för företag (gult kort).

Ett körkort förs in en kortterminal på Återbruket Kikås

Våra kortterminaler skannar av svenskt körkort (privatpersoner) och hämtar uppgifter från folkbokföringsregistret. Utländska körkort fungerar inte.

Du som är folkbokförd på en adress i Mölndals stad kan även använda ditt körkort för att komma in på återvinningscentraler i våra grannkommuner.

Saknar du svenskt körkort?

Du som saknar svenskt körkort har rätt till ett återvinningskort. Du ska då vara folkbokförd på en adress i Mölndals stad där det finns ett aktivt abonnemang för sophämtning. Återvinningskortet är kopplat till ditt personnummer och du kan endast ha ett kort åt gången.

Ta kontakt med personalen på våra anläggningar för att skaffa ett kort. Ett kort per personnummer ingår i den renhållningsavgift som ett villahushåll, en hyresvärd eller förening betalar till kommunen.

Tappat bort återvinningskortet?

Återvinningskortet är en värdehandling som du ska vara noga med. Vi spärrar av borttappade kort innan vi skapar nya. För varje extra kort vi behöver producera tar vi 188 kr, inklusive moms. Det betalar du på platsen med vanliga betalkort, till exempel Visa och Mastercard. Vi tar inte emot kontanter.

Fritidsboende

Du som sedan tidigare har ett återvinningskort kopplat till fritidsboendets abonnemang för sophämtning, behåller ditt kort. Du som inte har det skaffar kortet på Återbruket Kikås eller Lindome återvinningscentral (vitt kort). Ett kort per hushåll med 12 fria besök.

Dödsbon

Om du har hand om ett dödsbo kan du ansöka om ett återvinningskort som ger dödsboet tillträde till våra anläggningar. Det gör du på plats i Kikås eller Lindome. Du måste legitimera dig med godkänd fotolegitimation samt visa upp ett dödsfallsintyg med släktutredning eller annat likvärdigt intyg.

Du som har kortet har rätt till 6 fria besök för dödsboets räkning i sex månader från det att första besöket görs. Efter sista besöket tar vi tillbaka återvinningskortet.

Vanliga frågor och svar

Därför bytte vi kortläsare

I april 2021 införde vi körkortsbaserad inpassering för att förenkla för Mölndalsborna att sortera sitt grovavfall. Det tidigare systemet var av gammal modell och kunde inte längre uppdateras. Under 2020 upphandlade vi ett nytt passersystem tillsammans med Lerum, Härryda, Ale, Partille, Kungsbacka och Göteborg. Det nya systemet innebär dessutom mindre administration för kommunen och mindre kostnader för hyresvärdar, BRF:er och samfälligheter när kort tappas bort eller när boende flyttar ut och nya flyttar in.

Hur fungerar kortläsaren?

När du kommer fram till kortläsaren för du enkelt in ditt körkort i springan. Körkortet läses, information hämtas från folkbokföringsregistret och bommen öppnas. På displayen visas hur många fria besök du har kvar. Du som använder ett återvinningskort håller det framför en yta på terminalen. För privatpersoner är körkortet den primära inpasseringsmetoden och för företag, verksamheter och föreningar gäller återvinningskort (gult kort).

Om jag saknar körkort?

Du som är folkbokförd på en adress i vår kommun där det finns ett aktivt abonnemang för sophämtning, kan skaffa ett återvinningskort (vitt kort) på Återbruket Kikås eller Lindome återvinningscentral. Ett nytt återvinningskort per person ingår i abonnemanget. Varje extra kort kostar per person 188 kr, inklusive moms. Betala gör du med vanliga betalkort, till exempel Visa och Mastercard. Inte kontanter.

Så använder vi körkortsuppgifterna

Passersystemet är kopplat till personnummer och adress. För att kunna identifiera personer lagras personnumret och antal besök i systemet. Kommunen hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen och använder dessa för att vi ska kunna veta vem som lämnar avfall kopplat till antalet besök. Personuppgifterna hämtas och uppdateras från folkbokföringsregistret varje dygn. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Fungerar utländska körkort?

Nej, endast svenskt körkort.

Måste jag registrera mitt körkort första gången?

Nej, det behövs inte.

Kan jag fortfarande lämna avfall på grannkommunernas åvc?

Javisst! Kolla alltid upp öppettider och särskilda regler som gäller för olika centraler. Dina 12 fria besök gäller oavsett vilken kommun du vänder dig till. Du kan använda ditt körkort.

Företag, verksamheter och föreningar

När ni ska lämna grovavfall ska ni använda ett återvinningskort för företag (gult kort). Varje besök kostar 350 kronor, exklusive moms. Kostnaden läggs på nästa faktura. Skulle ni öppna bommen med någons körkort, dras besöket från personen.

Företag, verksamheter och föreningar hemmahörande i Mölndals stad och som inte har ett gult kort sedan tidigare, ansöker om det via molndal.se.

Kortterminal på Kikås återvinningscentral.

Till vänster exempel på hur körkortet förs in i kortläsaren. Till höger exempel på hur ett åvc-kort blippas.

Vad innebär det att privatpersoner får 12 fria besök?

Antalet fria besök är inte längre kopplat till ett hushåll. Nu har varje person från 18 år 12 fria besök. Exempel: Tre personer är folkbokförda på samma adress, varje person har 12 fria besök. När en person har använt sina 12 fria besök under ett kalenderår, kostar ett extra besök 175 kr inklusive moms. Beloppet betalar du på plats på återvinningscentralen.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad