Återbruk och återvinning

När du sorterar ditt avfall tar du ansvar för miljön. Du behöver sortera dina förpackningar och tidningar korrekt i sopkärlen och ditt grovavfall och farligt avfall i rätt behållare.

Här kan du läsa mer om sophämtning och var du lämnar olika sorters avfall till återvinning eller återbruk.

Sophämtning

Alla fastigheter måste teckna abonnemang för kommunalt avfall. I renhållningstaxan finns alla priser för sophämtning för en- och tvåfamiljshus, flerbostadshus samt verksamheter.

I Mölndal hämtar vi kommunalt avfall med egen personal och egna sopbilar. För boende i villa eller radhus med egna sopkärl erbjuder vi fastighetsnära insamling i flerfackskärl. Du sorterar bland annat förpackningar, tidningar och matavfall och vi hämtar allt vid tomtgränsen.

Bor du i lägenhet? I de flesta flerbostadshus finns tillgång till miljörum.

Sophämtning helgdagar 

När en helgdag infaller på en vardag påverkas sophämtningen. Då kan det hända att vi hämtar soporna en annan dag än vanligt, oftast en dag tidigare eller senare än vad vi brukar. Vi publicerar information här på webbplatsen under Servicemeddelande innan helgdagen infaller.

Lämna grovavfall och farligt avfall

Återbruket Kikås och Lindome återvinningscentral tar vi emot grovavfall och farligt avfall (privatpersoner). Vi tar också emot textilier, skor och kläder och annat som kan återanvändas.

Verksamheter lämnar sitt farliga avfall till godkända företag för mottagning av farligt avfall. Vi tar inte emot det.

Förpackningar och tidningar

Det finns flera obemannade återvinningsstationer där du kan sortera förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. Hitta din närmaste återvinningsstation och se vad som går att lämna där. Oftast finns också möjlighet att lämna in textilier, kläder, skor och småbatterier.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad