Trafikbuller - vägar och järnväg

Här kan du läsa om hur du gör om du störs av buller från trafiken på de statliga och kommunala vägarna eller järnvägen.

En man håller för öronen och skriker. Mannen befinner sig ute i stadsmiljö. 

Statliga vägar och järnväg

De statliga vägarna i Mölndal är:

  • E6/E20
  • Söderleden
  • Spårhagavägen väster om Fågelstensvägen (503)
  • Norra Hällesåkersvägen (510)
  • Hällesåkersvägen (503)
  • Gamla riksvägen söder om Fågelstensvägen (513)

Kontakta Trafikverket

Om du störs av buller från en statlig väg eller från järnvägen ska du i första hand kontakta Trafikverket och anmäla det.

Vad händer när jag har skickat in anmälan?

När du anmält att du störs av trafikbuller utreder Trafikverket om du har rätt till åtgärder. Om Trafikverket erbjuder dig bullerskyddsåtgärder och du är nöjd med förslagen genomförs åtgärderna.

Vad kan bygg- och miljöförvaltningen göra?

Om du inte är nöjd med de åtgärder Trafikverket erbjuder eller om du inte blir erbjuden några åtgärder kan du skicka in en anmälan till oss. Använd gärna vårt webbformulär Klagomål på boendemiljön när du skickar in din anmälan.

Kommunala vägar

Det finns en åtgärdsplan mot trafikbuller

Mölndals stad har en åtgärdsplan som ger bidrag för att åtgärda de mest bullerutsatta bostäderna längs de kommunala vägarna. Bidraget som lämnas är 2 500 kr per kvadratmeter fönster och 1 000 kr per ventilationsdon som behöver åtgärdas.

För att få reda på om du omfattas av åtgärdsprogrammet och har rätt till åtgärd ska du kontakta tekniska förvaltningen som ansvarar för programmet. Tänk på att du måste ta kontakt innan du påbörjar åtgärderna.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad