Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Trafikbuller - vägar och järnväg

Här kan du läsa om hur du gör om du störs av buller från trafiken på de statliga och kommunala vägarna eller järnvägen.

En man håller för öronen och skriker. Mannen befinner sig ute i stadsmiljö. 

Statliga vägar och järnväg

De statliga vägarna i Mölndal är:

  • E6/E20
  • Söderleden
  • Spårhagavägen väster om Fågelstensvägen (503)
  • Norra Hällesåkersvägen (510)
  • Hällesåkersvägen (503)
  • Gamla riksvägen söder om Fågelstensvägen (513)

Kontakta Trafikverket

Om du störs av buller från en statlig väg eller från järnvägen ska du i första hand kontakta Trafikverket och anmäla det.

Vad händer när jag har skickat in anmälan?

När du anmält att du störs av trafikbuller utreder Trafikverket om du har rätt till åtgärder. Om Trafikverket erbjuder dig bullerskyddsåtgärder och du är nöjd med förslagen genomförs åtgärderna.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Om du inte är nöjd med de åtgärder Trafikverket erbjuder eller om du inte blir erbjuden några åtgärder kan du skicka in en anmälan till miljöförvaltningen. Använd gärna vår e-tjänst när du skickar in din anmälan.

Kommunala vägar

Det finns en åtgärdsplan mot trafikbuller

Mölndals stad har en åtgärdsplan som ger bidrag för att åtgärda de mest bullerutsatta bostäderna längs de kommunala vägarna. Bidraget som lämnas är 2 500 kr per kvadratmeter fönster och 1 000 kr per ventilationsdon som behöver åtgärdas.

För att få reda på om du omfattas av åtgärdsprogrammet och har rätt till åtgärd ska du kontakta tekniska förvaltningen som ansvarar för programmet. Kom ihåg att du måste ta kontakt innan du påbörjar åtgärderna.

Kontakt

Anna Stjernholm
Miljöinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 04
miljo@molndal.se

Fredrik Berlin
Enhetschef miljöskydd
Miljöförvaltningen
031-315 17 13
miljo@molndal.se

Lovisa Hansson
Trafikingenjör
031-315 10 00
lovisa.hansson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 08.09