Ventilation

En väl fungerande ventilation är viktigt för att du ska må bra i din bostad. Rätt inställd och underhållen ser den till att frisk luft tar sig in och att den använda luften sugs ut. Många av de brister som kan uppstå i en lägenhet eller i ett hus hänger ofta ihop med ventilationen. Det är alltså viktigt att luften i en bostad regelbundet byts ut för att vi ska må bra.

Hur kan din ventilation förbättras?

Det fastnar mycket smuts i ventiler, särskilt i kök och badrum. Du kan själv förbättra ventilationen genom att se till att alla ventiler är öppna så mycket som möjligt. Ventilerna måste också rengöras regelbundet för att ventilationen ska fungera på bästa sätt.

Min bostad har självdrag

Bor du i ett hus med självdrag fungerar ventilationen oftast bara tillfredsställande oktober till april. Det beror på att det inte finns fläktar som drar luften genom huset. Ventilationen bygger istället på att det är varmare i din lägenhet än utomhus. Luften rör sig ut genom kök och badrum när skillnaden mellan temperatur inomhus och utomhus är tillräckligt stor.

Temperaturskillnaden inomhus och utomhus måste vara minst 10 grader för att ventilationen ska fungera tillfredsställande. Om du har självdrag och upplever att ventilationen blir sämre sommartid är det inget konstigt och beror på hur ventilationen är utformad. Du får istället använda fönster till att vädra din lägenhet under årets varma månader.

Vem har ansvaret?

Som boende måste du själv sköta om vissa delar av ventilationen, till exempel genom att se till att alla ventiler är öppna och rengjorda, för att ventilationen ska fungera så bra som möjligt.

Om du bor i en bostads- eller hyresrätt ska du i första hand vända dig till styrelsen eller fastighetsägaren om du misstänker att ventilationen är dålig.

Om det blir fel på ventilationen ska det åtgärdas av fastighetsägaren. Det är också fastighetsägarens ansvar att se till att ventilationskanalerna blir rensade. Regelbunden kontroll av ventilationen ska göras enligt lag, så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Vad kan bygg- och miljöförvaltningen göra?

Om du inte tycker att fastighetsägaren har löst ditt problem med ventilationen inom en rimlig tid kan du anmäla det till bygg- och miljöförvaltningen. Använd gärna vårt webbformulär när du skickar in din anmälan.

Bygg- och miljöförvaltningen har möjlighet att ställa krav på att fastighetsägaren om det är nödvändigt för att du ska får en bra ventilation i din lägenhet.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad