Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Jättebalsamin

Här kan du få mer information om den invasiva arten Jättebalsamin och tips hur du själv kan hjälpa till att förhindra att växten sprider sig i Mölndal. 

Status i Sverige

Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Arten bedöms som invasiv i Sverige. Den finns etablerad i förvildade bestånd sedan 1918 och är vanligt förekommande i hela landet, förutom Norrlands inland.

Så här känner du igen Jättebalsamin

Jättebalsamin kan bli upp till 2,5 meter hög. Den har blommor som är ljusrosa eller cerise.

Så här skapar den problem

Växten sprider sina frön på ett kraftfullt sätt genom att frukterna skjuter iväg frön i kaskader som liknar små explosioner. När jättebalsaminen sprider sig utanför en trädgård kan den växa så tätt att den konkurrerar ut de växter som fanns på platsen tidigare. Jättebalsamin är en ettårig växt. Det gör att den är enklare att bekämpa genom att till exempel dra upp den med rötterna. 

Förhindra spridning

  • Klipp eller slå av plantorna med en lie (eller ett annat redskap) innan växterna börjar blomma.
  • Ryck upp plantorna ur marken med rötterna.
  • Se till att ta bort fröställningarna från området eftersom fröna kan eftermogna.
  • Var försiktig vid hantering av växten, frön och jordmassor som kan innehålla frön. De ska inte komposteras utan förbrännas eller lämnas till återvinningscentral.

Rapportera

Om du hittar Jättebalsamin i naturen kan du rapportera in det via Mölndals stads kartverktyg. och webbplatsen invasivaarter.nu  

Relaterad information

Naturvårdsverket om invasiva arter
Länsstyrelsen i Västra Götaland om invasiva arter
Mölndals stads kartverktyg
Invasivaarter.nu

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-18 14.05