Jättebalsamin

Här kan du få mer information om den invasiva arten jättebalsamin och tips hur du själv kan hjälpa till att förhindra att växten sprider sig i Mölndal. 

Status i Sverige

Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Arten bedöms som invasiv i Sverige. Den finns etablerad i förvildade bestånd sedan 1918 och är vanligt förekommande i hela landet, förutom Norrlands inland.

Så här känner du igen jättebalsamin

Jättebalsamin kan bli upp till 2,5 meter hög. Den har blommor som är ljusrosa eller cerise.

Så här skapar den problem

Växten sprider sina frön på ett kraftfullt sätt genom att frukterna skjuter iväg frön i kaskader som liknar små explosioner. När jättebalsaminen sprider sig utanför en trädgård kan den växa så tätt att den konkurrerar ut de växter som fanns på platsen tidigare. Jättebalsamin är en ettårig växt. Det gör att den är enklare att bekämpa genom att till exempel dra upp den med rötterna.

Förhindra spridning

 • Plantera aldrig invasiva arter i din trädgård.
 • Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård så ta bort den innan den helt tar över.
 • Var försiktig vid hantering av växten, frön och jordmassor som kan innehålla frön. För Jättebalsamin gäller att:
  • Klippa eller slå av plantorna med en lie, eller annat redskap, innan växterna börjar blomma.
  • Ryck upp plantorna ur marken med rötterna.
  • Se till att ta bort fröställningarna från området. Detta eftersom fröna kan eftermogna.

Så slänger du jättebalsamin

Tänk på hur du slänger jättebalsamin. Du ska inte lägga växten i komposten eller bland trädgårdsavfallet och aldrig ute i naturen. Gör så här istället:

 • Lägg växterna och eventuell jord i sopsäckar. Stäng säckarna ordentligt.
 • Ta med sopsäckarna till Återbruket Kikås eller Lindome återvinningscentral.
 • Lägg säckarna i de särskilda containrarna för invasiva arter. Om du inte hittar den, kontakta personal på plats och lämna säckarna till dem.
  Du får inte lägga invasiva växter i facket för kompost eller i containern för energiåtervinning!

Rapportera var den växer

Om du hittar Jättebalsamin är det bra om du rapporterar det i Mölndals stads kartverktyg. Du bör också rapportera till Artdatabanken eller via Artportalen.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad