Jättebalsamin

Här kan du få mer information om den invasiva arten jättebalsamin och tips hur du själv kan hjälpa till att förhindra att växten sprider sig i Mölndal. 

Status i Sverige

Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Arten bedöms som invasiv i Sverige. Den finns etablerad i förvildade bestånd sedan 1918 och är vanligt förekommande i hela landet, förutom Norrlands inland.

Så här känner du igen jättebalsamin

Jättebalsamin kan bli upp till 2,5 meter hög. Den har blommor som är ljusrosa eller cerise.

Så här skapar den problem

Växten sprider sina frön på ett kraftfullt sätt genom att frukterna skjuter iväg frön i kaskader som liknar små explosioner. När jättebalsaminen sprider sig utanför en trädgård kan den växa så tätt att den konkurrerar ut de växter som fanns på platsen tidigare. Jättebalsamin är en ettårig växt. Det gör att den är enklare att bekämpa genom att till exempel dra upp den med rötterna.

Förhindra spridning

 • Plantera aldrig invasiva arter i din trädgård.
 • Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård så ta bort den innan den helt tar över.
 • Var försiktig vid hantering av växten, frön och jordmassor som kan innehålla frön. För Jättebalsamin gäller att:
  • Klippa eller slå av plantorna med en lie, eller annat redskap, innan växterna börjar blomma.
  • Ryck upp plantorna ur marken med rötterna.
  • Se till att ta bort fröställningarna från området. Detta eftersom fröna kan eftermogna.
 • Tänk också på hur du slänger invasiva växter. Du ska inte lägga dem i komposten eller bland trädgårdsavfallet. Gör så här istället:  
  • Lägg växterna i sopsäckar.
  • Ta med sopsäckarna till någon av Mölndals stads återvinningscentraler.
  • Kontakta personal på plats och lämna säckarna till dem.
   Du får inte lägga invasiva arter i vår container för brännbart. Detta på grund av att vi krossar allt innehåll i containern. Då finns det risk att de invasiva arterna sprider sig till den närliggande naturen.  

Rapportera

Om du hittar Jättebalsamin är det bra om du rapporterar det i Mölndals stads kartverktyg. Du kan också rapportera in invasiva arter eller via Artportalen.

Relaterad information

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad