Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Invasiva arter

Invasiva arter är främmande arter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö. Invasiva arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll. 


Just nu har Mölndals stad fokus på de invasiva växtarterna Jätteloka, Jättebalsamin, Parkslide och Sjögull. Här kan du läsa mer om dessa arter och få tips vad du själv kan göra för att förhindra att de sprider sig.

Invasiva arter skapar problem.

Gemensamt för invasiva arter är att de ofta är starka, konkurrenskraftiga och bra på att sprida sig. I vissa fall kan invasiva arter ha stor negativ påverkan på naturen. De kan skada det naturliga ekosystemet och slå ut inhemska arter. Vissa arter är också skadliga för människor. Därför är det viktigt att förhindra spridning av dem.

Så här kan du bidra för att förhindra spridning av invasiva arter

  1. Plantera aldrig invasiva arter i din trädgård.
  2. Om du upptäcker en invasiv växt i trädgården så ta bort den innan den helt tar över.
  3. Tänk på hur du slänger invasiva växter. Du ska inte lägga dem på komposten. Det är istället brännbart som gäller när du ska göra dig av med dessa växter. På återvinningscentralerna i Mölndal slänger du invasiva arter i container nummer 4, brännbart. Absolut inte bland trädgårdsavfallet.
  4. Om du sett någon av de invasiva arterna Jätteloka eller Jättebalsamin så kan du rapportera in det via webbplatsen invasivaarter.nu. Parkslide och Sjögull rapporterar du i webbformuläret Artportalen.
  5. På våra undersidor hittar du flera tips vad du kan göra om du upptäcker invasiva arter i din trädgård. Klicka på undersidorna i menyn till vänster.

Artportalen och invasivaarter.nu är webbplatser för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Den utvecklas och drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Mer information

Naturvårdsverket om invasiva arter
Länsstyrelsen i Västra Götaland om invasiva arter
Rapportera Parkslide och Sjögull (Artportalen)
Rapportera Jätteloka och jättebalsamin (invasivaarter.nu)

Kontakt

Lisa Lund
Kommunekolog
Miljöförvaltningen
031-315 17 31
miljo@molndal.se

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-07 15.26