Invasiva arter

Invasiva arter är främmande arter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö. Invasiva arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll. 

Just nu har vi fokus på de invasiva växtarterna:

Här kan du läsa mer om dessa arter och få tips vad du själv kan göra för att förhindra att de sprider sig.

Invasiva arter skapar problem

Gemensamt för invasiva arter är att de ofta är starka, konkurrenskraftiga och bra på att sprida sig. I vissa fall kan invasiva arter ha stor negativ påverkan på naturen. De kan skada det naturliga ekosystemet och slå ut inhemska arter. Vissa arter är också skadliga för människor. Därför är det viktigt att förhindra spridning av dem.

Så här kan du bidra till att förhindra spridning av invasiva arter

  1. Plantera aldrig invasiva arter i din trädgård.
  2. Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård så försök att ta bort den innan den helt tar över.
  3. Tänk på hur du slänger invasiva växter! Du ska inte lägga dem i komposten eller bland trädgårdsavfallet. Lägg istället växterna i sopsäckar. Därefter lämnar du in dem till någon av våra återvinningscentraler. Kontakta personal på plats och lämna säckarna till dem. Du får inte lägga invasiva arter i containern för brännbart. Detta på grund av att vi krossar allt innehåll i containern och då finns det risk att de invasiva arterna sprids i den närliggande naturen. 
  4. Om du sett någon av de invasiva arterna jätteloka, jättebalsamin, parkslide eller sjögull är det bra om du rapporterar det i Mölndals stads kartverktyg. Det blir ett viktigt informationsmaterial när vi påbörjar arbetet med att bekämpa arter på kommunens egen mark. Det du rapporterar in är främst ett underlag till staden. Ingen bekämpning garanteras i nuläget på området. Fastighetsägare ansvarar för bekämpning av invasiva arter på sin egen mark och Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet.
  5. Du kan också rapportera in till Artdatabanken eller via Artportalen.
  6. Klicka på någon av växterna för att få mer information .

Relaterad information

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-26 13.16