Mölndalsån

Mölndalsån är det största vattendraget i Mölndals kommun. Ån har sina källor i Hindås och rinner genom både Härryda, Mölndal och Göteborgs kommuner för att till sist rinna ut i Göta älv.

Mölndalsån fotat i Mölndals centrum. Foto: Victor Lund

Flödet i Mölndalsån regleras genom olika dämmen och vattendomar. Vid kraftig nederbörd eller snösmältning kan flödet vara högt i ån genom Mölndal.

Fiske i Mölndalsån

Det är många som tycker om att fiska i Mölndalsån. Det är förbjudet att fiska nedströms från Stensjön till Kråkan. Från Forsåker gäller att du ska ha det gula kortet för att få fiska.

Samarbete med grannkommuner

I dag samarbetar Härryda kommun, Mölndals stad och Göteborgs stad för att förhindra framtida översvämningar.

För Mölndalsån finns det ett vattenråd som flera kommuner deltar i.

Översvämningsåtgärder i Mölndalsån

Flera åtgärder har gjorts för att minska risken för översvämningar i Mölndalsån.

Bland annat har vi:

  • Muddrat och breddat ståloppet mellan Rådasjön och Stensjön.
  • Byggt hävertledningar från Stensjöns utlopp förbi dämmena som används vid behov av att tappa sjön på vatten proaktivt.
  • Byggt om Stensjö dämme och Grevedämmet samt anlagt fiskvägar.
  • Genom Forsåker har också ledningar för att leda förbi vattnet byggts som en del inför stadsdelen Forsåker.

Mölndalsån förr och nu

Förr utnyttjade många kvarnar kraften i Mölndalsån. Kvarnarna, eller möllorna, gav namn åt staden: Mölndal - möllornas dal. Senare växte det upp industrier kring ån, exempelvis pappersindustri.

Industriernas utsläpp gjorde att Mölndalsån en gång i tiden räknades som Sveriges mest förorenade vattendrag. Idag är dock vattenkvaliteten betydligt bättre och du kan nu fiska till exempel laxöring. Om du vill fiska i Mölndalsån, ska du köpa det gula fiskekortet av Sportfiskarna. Kortet gäller även i många andra vattendrag.

Mölndalsån har en historia av översvämningar. Den senaste stora översvämningen var år 2006, då stora delar av Göteborgsvägen stod under vatten och folk tog gummijollen till jobbet istället för bilen. Efter det har ån grävts ur och fördjupats så att vattnet lättare kan passera.


Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad