Mölndalsån

Mölndalsån är det största vattendraget i Mölndals stad. Ån har sina källor i Hindås och rinner genom både Härryda, Mölndal och Göteborgs kommuner för att till sist rinna ut i Göta älv.

Mölndalsån fotat i Mölndals centrum. Foto: Victor Lund

Det är många som tycker om att fiska i Mölndalsån. Det är förbjudet att fiska nedströms från Stensjön till Kråkan. Från Forsåker gäller att du ska ha det gula kortet för att få fiska.

Mölndalsån förr och nu

Förr utnyttjade många kvarnar kraften i Mölndalsån. Kvarnarna, eller möllorna, gav namn åt staden: Mölndal - möllornas dal. Senare växte det upp industrier kring ån, exempelvis pappersindustri.

Industriernas utsläpp gjorde att Mölndalsån en gång i tiden räknades som Sveriges mest förorenade vattendrag. Idag är dock vattenkvaliteten betydligt bättre och du kan nu fiska till exempel laxöring. Om du vill fiska i Mölndalsån, ska du köpa det gula fiskekortet av Sportfiskarna. Kortet gäller även i många andra vattendrag.

Mölndalsån har en historia av översvämningar. Den senaste stora översvämningen var år 2006, då stora delar av Göteborgsvägen stod under vatten och folk tog gummijollen till jobbet istället för bilen. Efter det har ån grävts ur och fördjupats så att vattnet lättare kan passera.

Samarbete med grannkommuner

I dag samarbetar Härryda kommun, Mölndals stad och Göteborgs stad för att förhindra framtida översvämningar. Förutom att gräva ur ån pågår arbete med att etablera ett övervakningssystem. Med hjälp av mätare kan man elektroniskt övervaka vattenflödet och vattenståndet i Mölndalsån.

För Mölndalsån finns det ett vattenråd som flera kommuner deltar i.

Slutrapport för reglering av Mölndalsån

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad