Långåker 1:2 m.fl.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en ny detaljplan för fastigheten Långåker 1:2 m.fl. i Kållered. Planförslaget möjliggör ca tio tomter för enbostadshus.

Planområdet ligger i Hallen i västra Kållered, cirka 7 kilometer söder om Mölndals innerstad.

Planområdet omfattar del av jordbruksfastigheten Långåker 1:2, Långåker 1:5, del av Hallen 1:198 samt samfälligheten Långåker s:2. Planområdet omfattar cirka 3,2 hektar och är framförallt i privat ägo.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett lantligt och attraktivt boende i anslutning till natur- och kulturlandskapet. Syftet är att kunna uppföra enbostadshus som anpassas till naturmiljön och topografin.

Planförslaget bedöms vara förenligt med intentionerna i gällande översiktsplan, men avviker från redovisad markanvändning. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 4 februari 2021.

Projektets status i planprocessen

Laga kraft i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen

Detaljplanens fullständiga namn

Detaljplan för Långåker 1:2 m.fl. Diarienummer: PU 24/15

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad