Torg och offentlig plats

Det finns många torg och offentliga platser runt om i Mölndal och det händer mycket kring dem. Det anordnas gatuförsäljning, uteserveringar och olika event. Här kan du läsa om vad som gäller när du vill använda offentliga platser.

Användning av offentlig plats

Om du vill använda offentlig plats, till exempel ett torg och gator, för till exempel försäljning, insamling av pengar, demonstrationer, evenemang, uppställning av container, skyltning eller uteservering behöver du söka tillstånd för det enligt ordningslagen. Du ansöker om att använda offentlig plats hos Polisen.

Läs mer om vad som gäller för uteserveringar.

Det här är offentlig plats

Offentlig plats är normalt mark som kommunen äger. Som offentlig plats, eller allmän mark, räknas till exempel:

 • gator
 • vägar
 • parkeringsplatser 
 • gång- och cykelbanor  
 • torg 
 • kommunala badplatser
 • parker
 • lekplatser
 • planteringar
 • begravningsplatser
 • motionsspår

För att få använda dessa platser för exempelvis försäljning, marknad, evenemang, demonstration, insamling av pengar, skyltning, uteservering, filminspelning, containeruppställning eller liknande behöver du tillstånd.

Även tillställningar som marknader, valborgsfirande och stadsfester kräver tillstånd enligt ordningslagen och söks hos Polisen.

För affischering inför val ska du också söka tillstånd.

Du ansöker om att använda offentlig plats hos Polisen.

För att Polisen ska kunna ge tillstånd uttalar sig Mölndals stad om din ansökan. Du kan kontakta oss om du har frågor innan du ansöker om tillstånd hos Polisen.

Avgift för användning av offentlig plats

Du betalar en administrativ avgift för tillståndet till Polisen.

Du betalar även en avgift för upplåtelsen av kommunens mark till Mölndals stad. Avgiften beror på vilken plats det är. Mölndals stad har två zoner för offentlig plats:

Fullständiga regler för hur du får använda offentlig plats hittar du i den lokala ordningsföreskrifterna Pdf, 93.2 kB., samt i bilagan till ordningsföreskriften Pdf, 18.2 MB..

Vill du använda mark som tillhör någon annan fastighetsägare för evenemang, försäljning och annat ska du fråga fastighetsägaren. Tänk på att du kan behöva tillstånd från väghållare ändå.

Generella tillstånd för containrar

Ska du ställa upp en container eller på annat sätt påverka en gata ska du också ha en Trafikanordningsplan.

Generella tillstånd för containrar och kranuppställning som gäller inte inom Mölndals innerstad, där behöver du söka tillstånd varje gång.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad