Vattenmätare och avläsning

Din vattenmätare mäter hur mycket vatten du använder. Du får vattenmätaren av vår VA-avdelning. Vi äger själva mätaren, men som fastighetsägare ansvarar du för den och för ledningarna runtomkring. Du läser själv av din vattenmätare en gång om året. 

Vattenmätare.

Så läser du av din vattenmätare

Skriv bara ner de svartvita siffrorna, inga decimaler. Utifrån avläsningen beräknar vi din årsförbrukning och hur mycket du ska betala för vattnet.

Ha som rutin att kontrollera vattenmätarens räkneverk när du får din VA-faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta kranar eller andra fel i tid. En vattenkran som droppar eller en WC-stol som står och rinner kan kosta stora pengar.

Gör det till en vana att inte endast titta på vattenmätaren utan även lyssna på den. Hörs det ett susande ljud vid vattenmätaren då alla kranar i huset är stängda kan du ha en läcka.

E-tjänst för privatpersoner

Är du privatperson vill vi helst att du skickar in din vattenavläsning via vår e-tjänst. Du som står på fakturan loggar in med ditt kundnummer och personnummer. Kundnumret hittar du på din VA-faktura. Du kan också använda avläsningskortet som du får med posten.

Verksamheter, flerbostadshus, samfälligheter, BRF:er

Skicka in vattenavläsningen via vårt webbformulär eller använd avläsningskortet som vi skickar ut med posten.

Ändrad vattenförbrukning

Om du vet att förbrukningen kommer att minska eller öka ovanligt mycket, hör av dig till Kontaktcenter Mölndal så ändrar vi på den beräknade årsförbrukningen eller registrerar en ny avläsning.

Byte av mätare

Enligt Boverkets föreskrifter ska kommunen byta ut din vattenmätare efter ett visst antal år. Hur ofta den ska bytas beror på vilken storlek mätaren har. I villor finns oftast mindre mätare, som byts vart tionde år. Större mätare byts vart femte år.

Vattenmätarens plats

Din vattenmätare ska vara lätt att komma åt. Innan du sätter upp den ska placeringen vara godkänd av tekniska förvaltningen. Du som fastighetsägare bekostar det som krävs för att sätta upp mätaren och koppla ihop den med vattenledningarna.

Väggar och golv i rummet där din vattenmätare sitter, bör tåla skvätt och spill. Om det är en större mätare bör det också finnas en golvbrunn där. För att undvika fukt- och mögelskador ska det vara god ventilation i rummet.

Mätaren ska placeras lätt åtkomlig och bör därför inte blockeras eller byggas in.

För att få din plats för vattenmätaren godkänd eller om du har frågor om din placering av vattenmätaren, kontakta oss via Kontaktcenter Mölndal.

Relaterad information

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-01 11.40