Vattenmätare och avläsning

Din vattenmätare mäter hur mycket vatten du använder. Du läser själv av din vattenmätare en gång om året för att du ska betala för den mängd vatten du använder.

I en källare intill en vitputsad vägg sitter en mekanisk vattenmätare med lock. Den är monterad en meter över golvet och ansluten till en gammal huvudkran i mässing med ett isolerat rör för inkommande vatten. Någon med armbandsklocka på ena handleden och ett pärlat armband på den andra håller locket och vattenmätaren i vardera hand.

Så läser du av din vattenmätare

Skriv bara ner de svartvita siffrorna, inga decimaler. Utifrån avläsningen beräknar vi sedan din årsförbrukning och hur mycket du ska betala för vattnet.

När du läser av ska du bara ta med de svart-vita siffrorna. Eventuella röda siffror är decimaler och ska inte anges!

Privatpersoner - rapportera vattenavläsning

Är du privatperson vill vi att du skickar in din vattenavläsning digitalt via vår e-tjänst:

Du som står på abonnemanget kan logga in med E-legitimation. Du kan även logga in med ditt kundnummer (ta bort 9:an i början) och personnummer. Kundnumret hittar du på din faktura eller om du fått ett avläsningskort.

Verksamheter, flerbostadshus, samfälligheter, BRF:er - rapportera vattenavläsning

Du som representerar en verksamhet, flerbostadshus, samfällighet etcetera rapporterar vattenavläsningen via webbformulär eller använder avläsningskortet du får med posten.

När ska jag läsa av mätaren?

När du ska läsa av din vattenmätare och rapportera mätarställningen beror på var du bor.

 • Mölndal - avläsningskort skickas i slutet av januari.
 • Kållered eller Eklanda - avläsningskort skickas i maj.
 • Lindome - avläsningskort skickas i november.

Om du själv rapporterar in din mätarställning strax innan vi ska skicka ett avläsningskort till dig så hjälper du oss spara på miljön. Då behöver vi nämligen inte skicka något kort hem till dig.

Om du inte läst av vattenmätaren på länge kan du få en större faktura än vanligt efter avläsning ifall du har använt mer vatten än beräknat. Det är därför det är viktigt att du läser av varje år.

Har du en ny digital mätare behöver du inte läsa av om du inte själv vill, de mätarna fjärravläser vi.

Vem ansvarar för mätaren?

Vattenmätaren ägs av Mölndals stad men som fastighetsägare ansvarar du för den och för ledningarna runt omkring. Du ansvarar även för alla ledningar inne på din fastighet som ligger efter anslutningspunkten.

Om du vill veta var ledningar går på din fastighet och i ditt hus behöver du själv ha ritningar för det. Mölndals stad har inga uppgifter om dina ledningar.

Ändrad vattenförbrukning

Om du vet att förbrukningen kommer att minska eller öka ovanligt mycket, hör av dig till Kontaktcenter Mölndal så ändrar vi på den beräknade årsförbrukningen eller registrerar en ny avläsning.

Kontrollera din mätare

Ha som rutin att kontrollera vattenmätarens räkneverk när du får din VA-faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta kranar eller andra fel i tid. En vattenkran som droppar eller en toalett som står och rinner kan kosta mycket pengar.

Byte av mätare

Enligt Boverkets föreskrifter ska kommunen byta ut din vattenmätare efter ett visst antal år. Hur ofta den ska bytas beror på vilken storlek mätaren har. I villor finns oftast mindre mätare, som byts vart tionde år.

Större mätare i till exempel flerbostadshus och industrier byter vi vart femte år.

I samband med att mätare byts jobbar vi för att gå över till digitala fjärravlästa vattenmätare.

En digital vattenmätare sitter i en konsol med skjutbar kopplingshylsa. Texter visar de olika sakerna som ska finnas, till exempel backventil.

Vattenmätarens plats

Din vattenmätare ska vara lätt att komma åt. Innan du sätter upp den, eller flyttar den, ska placeringen vara godkänd av tekniska förvaltningen i Mölndals stad.

Du ansvarar för att sätta upp en konsol till vattenmätaren. Mölndals stad ansvarar för att montera och byta vattenmätaren. Mätarens plats ska följa standarden i VAV P100.

Godkänd plats för vattenmätare

En vattenmätarkonsol finns i olika utföranden och fabrikat. Likaså avstängningsventiler varierar i färg och form. För att installationen ska anses vara godkänd så ska följande delar ingå:

 • Vattenmätarkonsol
 • Två avstängningsventiler
 • En skjutbar glidhylsa
 • En backventil placerad efter mätarplatsen (efter sista ventilen). Detta brukar en VVS-firma installera när en konsol sätts in. Har du en korrekt konsol behöver du inte kontrollera om du har backventil.

Detta gäller också för mätarens plats:

 • Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Den ska vara lätt att komma åt för byte, avläsning och reparation.
 • Mätaren ska vara placerad i uppvärmt utrymme och därigenom skyddad mot frost. Den ska även skyddas mot olämplig uppvärmning.
 • Ett utrymme på 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren måste vara fritt.
 • Mätaren får du inte placera så att den tynger och
  därigenom skadar vattenledningen.
 • Det får gärna finnas belysning vid mätaren.
 • Väggar och golv i rummet där din vattenmätare sitter, bör tåla skvätt och spill. Om det är en större mätare bör det också finnas en golvbrunn där.
 • För att undvika fukt- och mögelskador ska det vara god ventilation i rummet.

För att få din plats för vattenmätaren godkänd eller om du har frågor om din placering av vattenmätaren, kontakta oss via Kontaktcenter Mölndal 031-315 10 00 eller kontakt@molndal.se och uppge att du har frågor om din placering av vattenmätare.

Provavstängning

Om du ska göra arbeten med ledningarna i din fastighet kan vi stänga av vattnet i gatan till dig så det inte uppstår en läcka. Vi behöver göra en provavstängning först för att se att det fungerar, det behöver du boka tid för genom att kontakta oss via Kontaktcenter.

En vattenmätare med beskrivning av mått en som måste finnas mellan mätaren och tak, vägg och golv. 500-1000mm mellan golvet och mätaren, minst 600 mm till motstående vägg. Lampa och golvbrunn finns

En digital vattenmätare sitter i en konsol med skjutbar kopplingshylsa. Texter visar de olika sakerna som ska finnas, till exempel backventil.

Alla fastigheter med kommunalt vatten ska ha en vattenmätare som mäter använd mängd dricksvatten. Mölndals stad byter regelbundet ut vattenmätaren i ditt hus för att vara säkra på att den fungerar korrekt. Vattenmätare i småhus ska enligt lag bytas ut vart tionde år.

När vi kommer för att byta mätaren får du brev med en föreslagen tid från oss. Det är viktigt att du läser hela brevet! (samma information finns här nedan).

Inför bytet av mätare

Inför att vi kommer för att byta din mätare ska du göra:

 1. Kontrollera att ventilerna stänger som de ska.
  OBS, om du har en ventil märkt LK580 eller LK581 - gör inget test utan kontakta ett VVS-företag för att byta ventilen!
 2. Kontrollera att du har en godkänd montering med konsol.
 3. Se till att platsen där mätaren sitter kan nås och har någon belysning. Det bör vara minst 60 cm fri yta framför och 70 cm fri yta ovanför mätaren. Se boxen om mätarens plats högre upp på sidan

Åtgärda brister

Om du behöver åtgärda något så att din mätarplats ska vara godkänd ska du göra det innan vi kan byta mätaren. Hör av dig till oss direkt och byt tid om du inte hinner göra åtgärderna till den föreslagna tiden. Du har därefter upp till 3 månader på dig att åtgärda det som behövs.

Om vi kommer hem till dig och inte kan genomföra bytet och du inte bytt tid så får du betala en avgift för så kallar förgävesbesök. För närvarande är avgiften 750 kronor, inklusive moms.

Relaterad information

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad