Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vattenmätare

Din vattenmätare mäter hur mycket vatten du använder. Du får vattenmätaren av vår VA-avdelning. Vi äger själva mätaren, men du ansvarar för den och för ledningarna runtomkring.

Vattenmätare.

Vattenavläsning

Du läser själv av din vattenmätare en gång om året. Antingen fyller du uppgifterna i vårt webbformulär för vattenavläsning eller använder avläsningskortet som du får med posten. Skriv bara ner de svartvita siffrorna, inga decimaler. Utifrån avläsningen beräknar vi din årsförbrukning och hur mycket du ska betala för vattnet.

Ha som rutin att kontrollera vattenmätarens räkneverk när du får din VA-faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta kranar eller andra fel i tid. En vattenkran som droppar eller en WC-stol som står och rinner kan kosta stora pengar.

Gör det till en vana att inte endast titta på vattenmätaren utan även lyssna på den. Hörs det ett susande ljud vid vattenmätaren då alla kranar i huset är stängda kan du ha en läcka.

Ändrad vattenförbrukning

Om du vet att förbrukningen kommer att minska eller öka ovanligt mycket, hör av dig till teknisk kundservice så ändrar vi på den beräknade årsförbrukningen eller registrerar en ny avläsning.

Byte av mätare

Enligt Boverkets föreskrifter ska kommunen byta ut din vattenmätare efter ett visst antal år. Hur ofta den ska bytas beror på vilken storlek mätaren har. I villor finns oftast mindre mätare, som byts vart tionde år. Större mätare byts vart femte år.

Vattenmätarens plats

Din vattenmätare ska vara lätt att komma åt. Innan du sätter upp den ska placeringen vara godkänd av tekniska förvaltningen. Du som fastighetsägare bekostar det som krävs för att sätta upp mätaren och koppla ihop den med vattenledningarna.

Väggar och golv i rummet där din vattenmätare sitter, bör tåla skvätt och spill. Om det är en större mätare bör det också finnas en golvbrunn där. För att undvika fukt- och mögelskador ska det vara god ventilation i rummet.

Mätaren ska placeras lätt åtkomlig och bör därför inte blockeras eller byggas in.

Information om Vattenmätare finns på sidan 9-11 i Råd och anvisningar till ABVAPDF.

För att få din plats för vattenmätaren godkänd eller om du har frågor om din placering av vattenmätaren, kontakta teknisk kundservice på 031-315 15 80.

Relaterad information

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-15 09.59