Vattenmätare och avläsning

Din vattenmätare mäter hur mycket vatten du använder. Du får vattenmätaren av vår VA-avdelning. Staden äger själva mätaren, men som fastighetsägare ansvarar du för den och för ledningarna runtomkring. Du läser själv av din vattenmätare en gång om året. 

En vattenmätare ligger omonterad på ett bord. På mätaren finns svarta och röda siffror som visar mätarställningen.

Så läser du av din vattenmätare

Skriv bara ner de svartvita siffrorna, inga decimaler. Utifrån avläsningen beräknar vi sedan din årsförbrukning och hur mycket du ska betala för vattnet.

Privatpersoner - rapportera vattenavläsning

Är du privatperson vill vi helst att du skickar in din vattenavläsning digitalt:

Du som står på fakturan loggar in med ditt kundnummer och personnummer. Kundnumret hittar du på din VA-faktura eller om du fått ett avläsningskort. Du kan också använda avläsningskortet som du får med posten.

Verksamheter, flerbostadshus, samfälligheter, BRF:er - rapportera vattenavläsning

Du som representerar en verksamhet, flerbostadshus, samfällighet etcetera rapporterar vattenavläsningen via webbformulär eller använder avläsningskortet du får med posten.

När ska jag läsa av mätaren?

När du ska läsa av din vattenmätare och rapportera mätarställningen beror på var du bor.

 • Mölndal - avläsningskort skickas i februari.
 • Kållered eller Eklanda - avläsningskort skickas i maj.
 • Lindome - avläsningskort skickas i november.

Om du själv rapporterar in din mätarställning månaden före vi ska skicka avläsningskort till dig så hjälper du oss spara på miljön. Då behöver vi nämligen inte skicka något kort hem till dig.

Ändrad vattenförbrukning

Om du vet att förbrukningen kommer att minska eller öka ovanligt mycket, hör av dig till Kontaktcenter Mölndal så ändrar vi på den beräknade årsförbrukningen eller registrerar en ny avläsning.

Kontrollera din mätare

Ha som rutin att kontrollera vattenmätarens räkneverk när du får din VA-faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta kranar eller andra fel i tid. En vattenkran som droppar eller en toalett som står och rinner kan kosta mycket pengar.

Byte av mätare

Enligt Boverkets föreskrifter ska kommunen byta ut din vattenmätare efter ett visst antal år. Hur ofta den ska bytas beror på vilken storlek mätaren har. I villor finns oftast mindre mätare, som byts vart tionde år. Större mätare byts vart femte år.

Vattenmätarens plats

Din vattenmätare ska vara lätt att komma åt. Innan du sätter upp den ska placeringen vara godkänd av tekniska förvaltningen i Mölndals stad.

Du ansvarar för att sätta upp en konsol till vattenmätaren. Mölndals stad ansvarar för att montera och byta vattenmätaren. Mätarens plats ska följa standarden i VAV P100.

 • Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Den ska vara lätt att komma åt för byte, avläsning och reparation.
 • Mätaren ska vara placerad i uppvärmt utrymme och därigenom skyddad mot frost. Den ska även skyddas mot olämplig uppvärmning.
 • Ett utrymme på 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren måste vara fritt.
 • Mätaren får du inte placera så att den tynger och
  därigenom skadar vattenledningen.
 • Det får gärna finnas belysningsmöjlighet vid mätaren.
 • Väggar och golv i rummet där din vattenmätare sitter, bör tåla skvätt och spill. Om det är en större mätare bör det också finnas en golvbrunn där.
 • För att undvika fukt- och mögelskador ska det vara god ventilation i rummet.

För att få din plats för vattenmätaren godkänd eller om du har frågor om din placering av vattenmätaren, kontakta Abonnentservice via Kontaktcenter Mölndal 031-315 10 00 eller kontakt@molndal.se.

En vattenmätare med beskrivning av mått en som måste finnas mellan mätaren och tak, vägg och golv. 500-1000mm mellan golvet och mätaren, minst 600 mm till motstående vägg. Lampa och golvbrunn finns

Relaterad information

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad