Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Dricksvatten

Det finns två sätt att få dricksvatten i kranen: egen brunn eller kommunalt vatten. I Mölndal hämtar vi kommunalt vatten ur Rådasjön, som sedan renas i Mölndals vattenverk vid Norra Långevattnet. De östra delarna av Eklandaområdet (Eklanda Höjd) förses med dricksvatten från Rådasjön, medan de västra delarna av området får vatten via Göteborg.

Tre vattenglas med vatten. Foto: Sonja Skäär

Bor du på landsbygden är det vanligt att ha egen brunn. Det är viktigt att du sköter om den rätt och kontrollerar vattenkvaliteten regelbundet. Vid frågor om egen brunn, kontakta miljöförvaltningen.

Du som har kommunalt vatten ska läsa av din vattenmätare en gång per år, för att vi ska kunna beräkna din förbrukning. Du får då ett avläsningskort hemskickat, men du kan också enkelt rapportera din avläsning här på webben.

I Mölndal har vi mjukt vatten. Läs mer om vattenkvaliteten på Mölndals kommunala vatten.

Vattenförsörjningsplan för Mölndal

Hur ska vi arbeta långsiktigt för att vara säkra på att stadens medborgare har dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd i framtiden?

Tekniska nämnden har beslutat om en strategi för hur vattenförsörjningen ska säkerställas framöver. Planen tar sikte på den befolkningsökning som prognosen säger till 2035 och utifrån de planer om att erbjuda anslutning av fastigheter inom så kallade omvandlingsområden som i dagsläget har egna brunnar.

Den antagna planen följer även ambitionen i den regionala vattenförsörjningsplanen som antagits av Göteborgsregionens förbundsstyrelse i maj 2014 och kommunfullmäktige ställde sig bakom den regionala planen i november 2014. Den kommunala vattenförsörjningsplanen kommer även att bli ett underlag för arbetet med en översyn av översiktsplanen för Mölndal.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-07-04 14.12