Dricksvatten

Det finns två sätt att få dricksvatten i kranen: egen brunn eller kommunalt vatten. I Mölndal hämtar vi kommunalt vatten ur Rådasjön, som sedan renas i Mölndals vattenverk.

Tre vattenglas med vatten i står på ett bord utomhus.

Bor du på landsbygden är det vanligt att ha egen brunn. Det är viktigt att du sköter om den rätt och kontrollerar vattenkvaliteten regelbundet. Vid frågor om egen brunn, kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Du som har kommunalt vatten ska läsa av din vattenmätare en gång per år, för att vi ska kunna beräkna din förbrukning. Du får då ett avläsningskort hemskickat, men du kan också enkelt rapportera din avläsning här på webben.

Har du inget vatten i kranen?

Vid vattenavbrott från Mölndals stads sida skickar vi normalt SMS-aviseringar.

Om du inte har något vatten i kranen, om vattentrycket är dåligt eller vattnet är missfärgat ska du först kolla dina ledningar eller kontakta din hyresvärd. Om det inte är fel där ringer du Kontaktcenter Mölndal 031-315 10 00.

Du ska alltid ringa in vattenproblem, du kan ringa dygnet runt.

Vattenkvalitet

I Mölndal har vi mjukt vatten. Läs mer om vattenkvaliteten på Mölndals kommunala vatten.

Mölndal får sitt vatten från Mölndals vattenverk, det ska inte förväxlas med Lackarebäcks vattenverk som är Göteborgs vattenverk.

Har du missfärgat vatten?

Missfärgat vatten beror ofta på utfällning från rören som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar som till exempel en läcka eller avstängning på grund av underhållsarbete.

Vänta med att tvätta vita och ljusa kläder om vattnet är missfärgat.

Gult eller brunt vatten

Det beror på att utfällning av järn från ledningarna har lossnat och kommer med vattnet. Det beror oftast på att det varit en läcka som påverkat trycket i ledningarna. Det är ofarligt att dricka det vattnet.

Oftast försvinner det om du spolar ordentligt i kranen en stund. Spola i en kran tills missfärgningen är borta. Du kan behöva spola länge, det tar uppemot 30 minuter innan vattnet blir klart. Blir det inte klart efter 30 minuter så vänta en stund och försök igen.

Utöver vid läckor kan det bli missfärgat vatten om Räddningstjänsten använder mycket vatten för att släcka en brand vilket då kraftigt ökar vattenrörelser i ledningarna och då lossnar järn från ledningen.

Vitt eller gråvitt vatten

Lätt grumligt eller gråvitt vatten beror på att vattnet innehåller luft som bildar små mikrobubblor när det tappas upp och ger ett gråvitt utseende. Bubblorna försvinner efter någon minut och då är vattnet klart igen.

Vattnet är grönt

Om du har fjärrvärme är det förmodligen fel på värmeväxlaren. Vatten i värmeväxlaren är grönt för att kunna synas. Det ska inte drickas. Kontakta din fjärrvärmeleverantör eller din fastighetsägare om du bor i lägenhet.

Svart vatten

Svart dricksvatten kan orsakas av mangan, en metall som ofta ger missfärgningar i sanitetsutrustning och tvätt genom tvättmaskinen. Mangan kan även få varmt vatten att lukta illa. Metallen bildar en beläggning i rören som lossnar och lämnar små flagor, vars utseende för tankarna till tjära. Svart vatten kan komma stötvis, i takt med att mangan släpper från ledningsnätet vid tillexempel tryckförändringar.

Vattenförsörjningsplan för Mölndals stad

Hur ska vi arbeta långsiktigt för att vara säkra på att stadens medborgare har dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd i framtiden?

Tekniska nämnden har beslutat om en strategi för hur vattenförsörjningen ska säkerställas framöver. Planen tar sikte på den befolkningsökning som prognosen säger till 2035 och utifrån de planer om att erbjuda anslutning av fastigheter inom så kallade omvandlingsområden som i dagsläget har egna brunnar.

Den antagna planen följer även ambitionen i den regionala vattenförsörjningsplanen som antagits av Göteborgsregionens förbundsstyrelse.

Den kommunala vattenförsörjningsplanen kommer även att bli ett underlag för arbetet med en översyn av översiktsplanen för Mölndal.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Felanmälan på vatten kvällar och helger:

031-315 10 00 (knappval 2)

Dela på:

Senast uppdaterad