Sprinkler

Planera i god tid för din sprinkleranläggning, redan i byggskedet av ett nytt hus då bassäng krävs.

En sprinkler monterad mot ett vitt tak.

Sprinkler tillåts endast om den inte riskerar att medföra skador eller problem på ledningsnätet. Anslutning av sprinklersystem med direktkoppling till VA-nätet är inte tillåtet.

Dessa regler gäller i Mölndals kommun

  • Konventionell sprinkler ansluten med återströmningsskydd av typen luftgap med egen bassäng som vattenkälla, samt boendesprinkler är normalt tillåtet.
  • Förberedande kapacitetsprov med vatten direkt från ledningsnätet får inte ske.
  • Kapacitetprov körs med befintligt vatten i tanken. Provkörning har eget inlopp till tanken. Detta inlopp ska ligga under den nivån där inkommande vatten från ledningsnätet sitter. Avståndet mellan de här två inloppen i sprinklertanken ska vara så långt som möjligt från varandra. Detta för att undvika skvätt på inkommande vatten från ledningsnätet.
  • Flödesmätare måste finnas i systemet.

Reglerna för sprinkler i Mölndals stad gäller enligt beslut med diarienummer GN 488/09.

Så här går du till väga vid en ansökan om sprinklerservis

  1. Gör bygganmälan eller bygglovsansökan hos Stadsbyggnadsförvaltningen. Räddningstjänsten behöver göra en individuell bedömning, de behöver också få veta placeringen av sprinklertanken. Räddningstjänsten får en kopia av de handlingar som du bifogar till bygglovsansökan.
  2. Om byggnadsnämnden ger startbesked, ska du skicka en anslutnings-/servisansökan för industrier och verksamheter till Tekniska förvaltningen.

Kriterier vid hydraulisk modellering

Ledningsnätet har en begränsad kapacitet vilket gör att tekniska förvaltningen begränsar flödet för påfyllning av sprinklertank till 5 l/s. Du ska ha flödesmätare i ditt system.

Vattenhastigheter över 1,3 m/s ska undvikas vid sprinkleruttag.

Lägsta trycknivå i brandpost under räddningstjänstens insats är 1,5 bar enligt svenskt vattens publikation P114.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad