Sprinkler

Planera i god tid för din sprinkleranläggning, redan i byggskedet av ett nytt hus då bassäng krävs.

Sprinkler tillåts endast om den inte riskerar att medföra skador eller problem på ledningsnätet. Anslutning av sprinklersystem med direktkoppling till VA-nätet är inte tillåtet.

  • Konventionell sprinkler ansluten med återströmningsskydd av typen luftgap med egen bassäng som vattenkälla, samt boendesprinkler tillåts normalt.
  • Förberedande kapacitetsprov med vatten direkt från ledningsnätet medges inte.
  • Kapacitetprov körs med befintligt vatten i tanken. Provkörning har eget inlopp till tanken. Detta inlopp ska ligga under den nivån där inkommande vatten från ledningsnätet sitter. Avståndet mellan de här två inloppen i sprinklertanken ska vara så långt som möjligt från varandra. Detta för att undvika skvätt på inkommande vatten från ledningsnätet.

Så här går du till väga vid en ansökan om sprinklerservis

  • Gör bygganmälan eller bygglovsansökan hos Stadsbyggnadsförvaltningen. Räddningstjänsten behöver göra en individuell bedömning, de behöver också få veta placeringen av sprinklertanken. Räddningstjänsten får en kopia av de handlingar som bifogas till bygglovsansökan.
  • Om byggnadsnämnden ger startbesked, ska du skicka en anslutnings-/servisansökanPDF för industrier och verksamheter till Tekniska förvaltningen.

Kriterier vid hydraulisk modellering

Ledningsnätet har en begränsad kapacitet vilket gör att Tekniska Förvaltningen behöver begränsa flödet för påfyllning av sprinklertank till 5 l/s.

Vatten hastigheter över 1,3 m/s ska undvikas vid sprinkleruttag.

Lägsta trycknivå i brandpost under räddningstjänstens insats är 1,5 bar enligt svenskt vattens publikation P83.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-08 12.59