Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kållered centrum

Detaljplanen syftar till att förtäta och utveckla vid Kållered centrum.

 

Planområdet är ca 12 hektar stort. Huvuddelen av området ägs av Skandia fastigheter, Akelius, Svenska kyrkan och Mölndals stad.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till förtätning med bostäder utmed Streteredsvägen och Våmmedalsvägen i Kållered. Planförslaget innebär en utbyggnad av ca 350 – 450 st. lägenheter. Skolor och förskolor inom planområdet ges en utökad byggrätt och planförslaget innehåller också två parkområden.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Vad händer nu?

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 12 april 2018 till den 26 april 2018. Planen antogs i kommunfullmäktige den 19 september 2018.

Beslutet om att anta planförslaget har överklagats och ärendet hanteras nu av mark- och miljödomstolen.

Projektets status i planprocessen

Antagande i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planexploatering@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-10-31 14.06