Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Medborgardialog om stadshusparken

Mölndal växer och vi blir fler. Som en viktig del i utvecklingen av staden, dess stadskärna och gröna ytor, har Mölndals stad påbörjat arbetet med att utveckla stadshusparken till Mölndals gemensamma stadspark.

Mölndalsbornas tankar och idéer är mycket viktiga för utvecklingen av stadshusparken. Under ett helt år tog vi del av över 250 personers kloka tankar i många fina samtal. Alla idéer och tankar som kommit in ger politiker och tjänstepersoner vägledning i utformningen av vår nya stadspark. Små förändringar sätter vi igång med redan nu. Det stora arbetet planeras till 2019.

Aktiv, rofylld, samlande och omväxlande

Mölndals stadspark ska bli en park där olika funktioner och platser vävs samman till en attraktiv helhet som fungerar året runt, till vardags, till fest och för utflykt. Läs mer om hur Mölndalsborna önskar uppleva sin stadsparkPDF.

Dialogprocessen - så gick den till

Mölndalsborna kunde delta i denna medborgardialog på olika sätt. Som ett första steg genomfördes en aktivitet på Pellekandagen den 5 juni 2017. Genom att svara på olika frågor kunde Mölndalsborna bidra med sina erfarenheter och upplevelser av parken och sina förväntningar på hur parken kan förbättras i framtiden.

All kunskap som hämtades in gav en fingervisning om parkens värden, brister och funktioner. Dialogens nästa etapp startade under hösten 2017 och präglades av ännu mer kunskapsutbyte. En fokusgrupp genomfördes med seniora Mölndalsbor och genskjutsintervjuer gjordes i Lindome, Kållered och i Mölndals centrum med personer i alla åldrar. 

Den sista etappen startade i mars 2018 och hade en mer laborativ och idégenererande karaktär med fokus på fördjupad delaktighet. Samskapande workshopar anordnades utifrån teman som kopplades till de kärnvärden som har identifierats för parkens utveckling. Dessa är aktiv, rofylld, samlande, omväxlande.

Testa nytt i parken

Under våren och sommaren 2018 anordnas temporära aktiviteter med syftet att testa ny användning eller nytt innehåll i parken. Förutom Mölndalsborna kan även lokala verksamheter som biblioteket, fritidsgårdar och träffpunkter engageras i testaktiviteterna. 

Ljussättning
Parkens belysning har varit en återkommande insikt under medborgardialogen. Den 17 april bjöds Mölndalsborna in till en workshop för att tillsammans med politiker, tjänstepersoner och ljusexperter utforska ljusets möjligheter kopplat till trygghet och trivsel i parken. Många bra idéer kom fram under workshopen och i augusti kommer ny belysning att sättas upp på särskilda platser i parken.

Träffpunktens Sommarcafé
Mellan juni - augusti testar vi att utöka caféets öppettider så det är öppet även på lördagar och söndagar kl 11-15. Caféet kommer också att få ett tillfälligt väderskydd så besökarna får möjlighet att sitta kvar när det blåser och regnar. Vi har just nu ingen exakt tidplan för när väderskyddet kommer på plats.

Odlingslådor
Sommarcaféet bjuder in invånarna att vara med och sköta odlinglådorna. För mer information kontakt caféets personal.

Solstolar
Önskan om fler och mer flexibla sittplatser var återkommande under dialogen. Nu finns det solstolar att låna i sommarcaféet under dess öppettider.

Jazzfestival
En scen för spontana och planerade uppträdande. Mer musik och uppträdande i parken är viktigt för att locka fler besökare. Den 16 juni ordnas en jazzfestival i parken där vi passar på och testar placering av en eventuell scen.

Avslutning

Den 5 juni 2018 var medborgardialogen tillbaka på Pellekandagen för att knyta ihop säcken och avsluta dialogprocessen med att visa resultatet för Mölndalsborna. En rapport med sammanställning av hela dialogprocessen kommer under hösten 2018. 

Kontakt

Vanessa Maciel Pinto
Kommunikatör
0765-17 61 60
vanessa.maciel-pinto@molndal.se

Kenth Berntsson
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 31
kenth.berntsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-08 13.46