Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Medborgardialog om stadshusparken

Mölndal växer och vi blir fler. Som en viktig del i utvecklingen av staden, dess stadskärna och gröna ytor, har Mölndals stad påbörjat arbetet med att utveckla stadshusparken till Mölndals gemensamma stadspark.

Dina tankar och idéer är mycket viktiga i detta arbete. Därför har kommunstyrelsen beslutat att genomföra en medborgardialog om utvecklingen av stadshusparken.

Vi vill höra hur du upplever stadshusparken idag och hur den kan utvecklas till en stadspark som används året om. Resultatet från dialogens olika aktiviteter kommer att användas som en del av underlagen till kommande politiska beslut.  

Dialogprocessen - så går den till

Som mölndalsbor kan du delta i denna medborgardialog på olika sätt. Som ett första steg i delaktighetsprocessen genomfördes en aktivitet under Pellekandagen den 5 juni 2017. Genom att svara på olika frågor kunde mölndalsborna bidra med sina erfarenheter och upplevelser av parken och sina förväntningar på hur parken kan förbättras i framtiden.

All kunskap som hämtades in under etapp 1 gav en fingervisning om parkens värden, brister och funktioner. Dialogens nästa etapp startade under hösten 2017 och präglades av ännu mer kunskapsutbyte. En fokusgrupp genomfördes med seniora mölndalsbor och genskjutsintervjuer gjordes i Lindome, Kållered och i Mölndals centrum med personer i alla åldrar. 

Etapp 3 pågår

Etapp 3 startar i mars 2018 och är den sista. Här får dialogen en mer laborativ och idégenererande karaktär med fokus på fördjupad delaktighet. Samskapande workshopar anordnas utifrån teman som kopplas till de kärnvärden som har identifierats för parkens utveckling. Dessa är aktiv, rofylld, samlande, omväxlande.  Vidare är tanken att anordna temporära platsskapande aktiviteter med syftet att testa ny användning eller nytt innehåll i parken. Förutom mölndalborna kan även lokala verksamheter som biblioteket, fritidsgårdar och träffpunkter engageras i testaktiviteterna. Vilka åtgärder eller aktiviteter som ska testas är inte beslutade än.

Kontakt

Vanessa Maciel Pinto
Kommunikatör
0765-17 61 60
vanessa.maciel-pinto@molndal.se

Kenth Berntsson
Projektledare
Tekniska förvaltningen
031-315 15 31
kenth.berntsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-06 13.08