Medborgardialog om stadshusparken

Mölndal växer och vi blir fler. Som en viktig del i utvecklingen av staden, dess stadskärna och gröna ytor, har Mölndals stad genomfört en medborgardialog som ska ligga till grund för utvecklingen av stadshusparken till Mölndals gemensamma stadspark.

Mölndalsbornas tankar och idéer är mycket viktiga för utvecklingen av stadshusparken. Under ett helt år tog vi del av över 250 personers kloka tankar i många fina samtal. Alla idéer och tankar som kommit in ger politiker och tjänstepersoner vägledning i utformningen av vår nya stadspark.

Aktiv, rofylld, samlande och omväxlande

Mölndals stadspark ska bli en park där olika funktioner och platser vävs samman till en attraktiv helhet som fungerar året runt, till vardags, till fest och för utflykt.

Medborgardialog: Stadshusparken ska bli hela Mölndals stadspark Pdf, 926.2 kB..

Dialogprocessen - så gick den till

Mölndalsborna kunde delta i denna medborgardialog på olika sätt. Som ett första steg genomfördes en aktivitet på Pellekandagen den 5 juni 2017. Genom att svara på olika frågor kunde Mölndalsborna bidra med sina erfarenheter och upplevelser av parken och sina förväntningar på hur parken kan förbättras i framtiden.

All kunskap som hämtades in gav en fingervisning om parkens värden, brister och funktioner. Dialogens nästa etapp startade under hösten 2017 och präglades av ännu mer kunskapsutbyte. En fokusgrupp genomfördes med seniora Mölndalsbor och genskjutsintervjuer gjordes i Lindome, Kållered och i Mölndals centrum med personer i alla åldrar. 

Den sista etappen startade i mars 2018 och hade en mer laborativ och idégenererande karaktär med fokus på fördjupad delaktighet. Samskapande workshopar anordnades utifrån teman som kopplades till de kärnvärden som har identifierats för parkens utveckling. Dessa är aktiv, rofylld, samlande, omväxlande.

Testa nytt i parken

Under våren och sommaren 2018 ordnade vi temporära aktiviteter med syftet att testa ny användning eller nytt innehåll i parken. Förutom Mölndalsborna deltog även lokala verksamheter som biblioteket, fritidsgårdar och träffpunkter i testaktiviteterna. 

Ljussättning
Parkens belysning var en återkommande insikt under medborgardialogen. Den 17 april bjöds invånarna in till en workshop för att tillsammans med politiker, tjänstepersoner och ljusexperter utforska ljusets möjligheter kopplat till trygghet och trivsel i parken. Många bra idéer kom fram under workshopen och ny belysning har satts upp i parken.

Träffpunktens Sommarcafé
Under sommaren 2018 utökade vi caféets öppettider även till lördagar och söndagar kl 11-15. Caféet fick ett tillfälligt väderskydd så besökarna får möjlighet att sitta kvar när det blåser och regnar. 

Odlingslådor
Sommarcaféet bjuder in invånarna att vara med och sköta odlingslådorna. För mer information kontakt caféets personal.

Solstolar
Önskan om fler och mer flexibla sittplatser var återkommande under dialogen. Nu finns det solstolar att låna i sommarcaféet under dess öppettider.

Jazzfestival
Ett återkommande förslag som kom in under medborgardialogen var en scen för spontana och planerade uppträdande . Mer musik och uppträdande i parken är viktigt för att locka fler besökare. Den 16 juni ordnade vi en jazzfestival i parken där vi passade på och testade placering av en eventuell scen.

Häradsgatan blev sommargågata - 2019
Under sommaren 2019 testade vi att stänga av Häradsgatan och göra om den till en sommargågata. Gatan som ligger vid foten av Fässbergs kyrka upplevs som en barriär som bidrar till att parkens två delar inte upplevs hänga samman. 

Avslutning

Den 5 juni 2018 var medborgardialogen tillbaka på Pellekandagen för att knyta ihop säcken och avsluta dialogprocessen med att visa resultatet för Mölndalsborna. Här kan du läsa slutrapporten med resultatet.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad